Nadzorni odbor

Delovanje Nadzornega odbora Občine Bled opredeljuje 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47. in 48. člen Statuta Občine Bled (Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2009, 87/2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017).

Člani nadzornega odbora:

  • predsednik: Boštjan Poklukar
  • namestnik predsednika: Zvonko Špec
  • člani:
    • Ramiza Mitrović
    • Matej Kumerdej

Dostop do gradiv

Program dela nadzornega odbora Občine Bled v letu 2019

Predviden program dela nadzornega odbora Občine Bled v letu 2021

Program dela Nadzornega odbora Občine Bled v letu 2022

 

Vabila in gradiva:

Zapisniki:

 

Poslovnik – objavljen v Uradnem listu RS, št. 67 z dne 8.11.2019

Skip to content