Pomoči za starejše

ZDRAVSTVENI DOM BLED

PATRONAŽNA SLUŽBA

Patronažno varstvo je oblika zdravstvenega varstva za aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Zdravstvena nega na domu se izvaja po naročilu osebnega zdravnika. Patronažna služba izvaja tudi preventivno obravnavo starejših in kroničnih pacientov na domu.

KONTAKT:
T: 04 5754 048, 041 838 649;
E: patronaza@zd-bled.si

 

ZDRAVSTVENOVZGOJNI CENTER BLED

V Zdravstveno vzgojnem centru Bled organizirajo skupinske delavnice in individualne razgovore. Z njihovo pomočjo ljudje pridobijo potrebna znanja in veščine za zdrav način življenja. Najbolj obiskane delavnice so: Zdravo hujšanje, Gibam se, Podpora pri spoprijemanju s stresom, Tehnike sproščanja in Zdravo jem. Zaradi epidemije in posledične prerazporeditve kadra Zdravstveno vzgojni center Bled trenutno ne deluje.

KONTAKT:
T: 030 708 365

 

CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA

Center za socialno delo izvaja naloge po zakonu in socialno varstvene storitve, kot strokovno pomoč pri preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk.

Pravice, ki jih lahko uveljavljate:

– pomoč pri namestitvi v institucionalno varstvo,

– pravica do izbire družinskega pomočnika (pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb).

Uveljavljate lahko tudi pravice iz javnih sredstev – denarne prejemke, subvencije in oprostitve plačil:

Denarna socialna pomoč (redna in izredna): namenjena tistim, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.

Varstveni dodatek: namenjen osebam, ki so trajno nezaposljive ali nezmožne za delo ali ženskam starejšim od 63 let oziroma moškim starejšim od 65 let.

Pogrebnina kot denarni prejemek, namenjen socialno šibkejšim za pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskega člana in posmrtnina namenjena finančni pomoči svojcem umrlega.

Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev je namenjena uporabnikom v primeru nezmožnosti plačila institucionalnega (domskega) varstva.

Občinska denarna socialna pomoč kot pomoč pri nakupu ozimnice ali kurjave, pomoč pri doplačilu zdravil in zdravstvenih pripomočkov, plačilo toplih obrokov in drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Na Centru se lahko seznanite z informacijami glede skrbništva.

KONTAKT:
T: 04 537 14 00
E: gpcsd.radov@gov.si

 

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE RADOVLJICA

V RKS – Območnem združenju Radovljica pomagajo socialno ogroženim posameznikom in družinam s pomočjo v hrani in higienskih pripomočkih ter z oblačili, obutvijo, posteljnino. V izrednih primerih se skupaj s prosilcem finančne pomoči dogovorijo za poplačilo morebitnih zapadlih obveznosti. Poleg navedenega izkazujejo tudi drobne pozornosti z obiski starejših, organizirajo tematska predavanja  in izvajajo brezplačna preventivna merjenja krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi.

KONTAKT:
T: 04/597 16 80, 040 803 348
E: radovljica.ozrk@ozrks.si;

 

DRUŠTVO PALIAS

Društvo za paliativno oskrbo Palias skrbi za razvoj paliativne dejavnosti ter za njeno izvajanje in podporo na Gorenjskem. S svojimi programi želijo omogočiti kar se da kakovostno življenje vsem, ki se spopadajo z neozdravljivo boleznijo ali so le del zgodbe v bolezni.

KONTAKT:
T: 041 849 941
E: info@palias.si

 

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC

Slovensko društvo Hospic je nevladna humanitarna organizacija, ki spremlja umirajoče bolnike in njihove svojce ter nudi podporo v žalovanju tako odraslim kot otrokom in mladostnikom.

KONTAKT:
T: 04 532 51 40, 031 614 925
E: gorenjska@hospic.si

Skip to content