Gradiva sej Občinskega sveta

Mandat 2022-2026

 

1. izredna seja: 24. 1. 2023

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 19. 1. 2023

Vabilo na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Bled

1.Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Bled

2.Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta Občine Bled

3.Imenovanje drugih predstavnikov Občine Bled, ki jih imenuje občinski svet

4.Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Turizem Bled

5.Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«

 

Povezava do prenosa seje: https://www.youtube.com/watch?v=FQO3yamFpfE. 

 

1. redna seja ( konstitutivna): 20. 12. 2022

Arhiv

Arhiv gradiv sej Občinskega sveta

Skip to content