Blejska kartica

Blejska kartica omogoča brezgotovinsko koriščenje različnih storitev – uporaba parkirišč v lasti Občine Bled ter uporabo javnih sanitarij v lasti Občine Bled (Javne sanitarije pri Festivalni dvorani in Javne sanitarije v Veliki Zaki pod tribunami).
Ena od funkcionalnosti, ob nakupu letne dovolilnice za  parkiranje, je izpis parkirnih listkov na parkiriščih, ki so v upravljanju Občine Bled.
Blejska kartica je trajna, veljavnost pa je potrebno podaljševati vsako leto. Letna dovolilnica za parkiranje velja 12 mesecev od dneva izdaje. Obdelava vloge in podaljšanje / izdelava dovolilnice bo izvedena v roku do 15 delovnih dni. Vezana je na vozilo, v njej je zapisana registrska številka.
Kartica ni prenosljiva, zloraba se kaznuje. Parkiranje je dovoljeno le na označenih  parkirnih mestih, skladno z veljavnim odlokom, ki določa urejanje prometa v občini Bled.

Skip to content