Blejska kartica

Blejska kartica omogoča brezgotovinsko koriščenje različnih storitev – uporaba parkirišč v lasti Občine Bled ter uporabo javnih sanitarij v lasti Občine Bled (Javne sanitarije pri Festivalni dvorani in Javne sanitarije v Veliki Zaki pod tribunami).
Ena od funkcionalnosti, ob nakupu letne dovolilnice za  parkiranje, je izpis parkirnih listkov na parkiriščih, ki so v upravljanju Občine Bled. Sezam parkirišč v lasti Občine Bled je dostopen tukaj.
Blejska kartica je trajna, veljavnost pa je potrebno podaljševati vsako leto. Letna dovolilnica za parkiranje velja 12 mesecev od dneva izdaje. Obdelava vloge in podaljšanje / izdelava dovolilnice bo izvedena v roku do 15 delovnih dni. Vezana je na vozilo, v njej je zapisana registrska številka.
Kartica ni prenosljiva, zloraba se kaznuje. Parkiranje je dovoljeno le na označenih  parkirnih mestih, skladno z veljavnim odlokom, ki določa urejanje prometa v občini Bled.

Skip to content