Ravnanje z nepremičnim premoženjem

Letni načrti

Sklenitev neposrednih pogodb – namere

Najem

Služnost in stavbna pravica

Prodaja in menjava

Skrbništvo

 

Ugotovitvene odločbe

Vzpostavitev javnega dobra

Izvzem iz javnega dobra

Ostalo

Javne dražbe in javna zbiranja ponudb

Prodaja

Zemljišče na parc. št. 56/15 in 81/12, k. o. Želeče

Poziv javno zbiranje ponudb, obrazec za ponudbo

Objekt na parc. št. 115/1, k. o. Želeče (stavba št. 50), zemljišče s parc. št. 115/1, k. o. Želeče, del zemljišča s parc. št. 1228, k. o. Želeče

Poziv za javno zbiranje ponudb ZN Koritno

Parc. št. 381/1, 381/4, 381/6, 381/7, k. o. Rečica

Parc. št. 153/3, 156/1, k. o. Zasip

Objekt Ljubljanska cesta 13

Parc. št. 290/71, k. o. Želeče

Parc. št. 866/4, k. o. Bled

Oddaja v najem

Objekt Ribno, Izletniška ulica 11