Ravnanje z nepremičnim premoženjem

Letni načrti

Namere za sklenitev neposrednih pogodb (najem, stavbna pravica, prodaja in menjava)

Namera neposredna pogodba – Podhom

Namera neposredna prodaja – Bled

 

Ugotovitvene odločbe (vzpostavitev in izvzem iz javnega dobra)

Javno zbiranje ponudb

Arhiv poteklih dokumentov

Arhiv

LETNI NAČRTI

NAMERE ZA SKLENITEV NEPOSREDNIH POGODB – NAJEM, STAVBNA PRAVICA, SLUŽNOST, PRODAJA IN MENJAVA

 

UGOTOVITVENE ODLOČBE – VZPOSTAVITEV JAVNEGA DOBRA

UGOTOVITVENE ODLOČBE – IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA

UGOTOVITVENE ODLOČBE – OSTALO

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

Skip to content