Ravnanje z nepremičnim premoženjem

Letni načrti

Namere za sklenitev neposrednih pogodb (najem, stavbna pravica, prodaja in menjava)

 

Ugotovitvene odločbe (vzpostavitev in izvzem iz javnega dobra)

Javno zbiranje ponudb

Arhiv poteklih dokumentov

Arhiv

LETNI NAČRTI

NAMERE ZA SKLENITEV NEPOSREDNIH POGODB – NAJEM, STAVBNA PRAVICA, SLUŽNOST, PRODAJA IN MENJAVA

 

UGOTOVITVENE ODLOČBE – VZPOSTAVITEV JAVNEGA DOBRA

UGOTOVITVENE ODLOČBE – IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA

UGOTOVITVENE ODLOČBE – OSTALO

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

Skip to content