Ravnanje z nepremičnim premoženjem

Letni načrti

Sklenitev neposrednih pogodb – namere

Najem

Služnost in stavbna pravica

Prodaja in menjava

Skrbništvo

 

Ugotovitvene odločbe

Vzpostavitev javnega dobra

Izvzem iz javnega dobra

Ostalo

Javno zbiranje ponudb

Skip to content