Turistična taksa

Turistična taksa

Začetek javne obravnave novega Zakona o gostinstvu

Ministrstvo bo jutri objavilo predlog novega Zakona o gostinstvu, ki sledi sodobnim trendom gostinstva in nastanitvene dejavnosti ter zavezam k trajnostnemu turizmu. V javni razpravi želi pridobiti mnenja in predloge zainteresiranih javnosti o novih rešitvah za ureditev področja. Javna obravnava predloga novega Zakona o gostinstvu bo trajala od 14. maja do 17. junija 2024 na e-demokraciji.

 

 

Vabilo TD Bled na srečanje sobodajalcev – sreda, 15. 05. 2024 ob 17.00

Turistično društvo Bled vas vabi na srečanje sobodajalcev, ki bo v sredo, 15. 05. 2024 ob 17.00 uri v Blejski predavalnici v Višji šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Prešernova 32, Bled.

 Osrednja tema srečanja je novi zakon o gostinstvu, ki na področju oddajanja sob, stanovanj ter apartmajev predvideva številne spremembe. Iz dosedanjih informacij,  ki so nam znane le iz medijev, izhaja, da se status »sobodajalcev« ukinja in uvaja »gostitelj«, ki bo lahko oddajal stanovanje  v kratkoročni najem za zelo omejen čas, ki ga bo določila občina. Vse enote, ki se bodo oddajale v najem, bodo morale pridobiti ID številko. Le to bo izdala občina v skladu z veljavnimi predpisi in uredbami /OPN-največ 50 % površine hiše za oddajanje turistom, uporabno dovoljenje/. ID številka bo podlaga za vpis v platforme kot je Airb’n’b in Booking. Brez časovne omejitve se bodo nastanitvene enote lahko oddajale, če bodo spremenile namembnost v poslovni prostor, npr. apartma.

 Za pojasnila glede sprememb in posledic so povabili državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevža Frangeža, ki bo predstavil osnutek zakona in odgovoril na dileme in vprašanja.

 Vabljeni!

Vabilo

Mesečno poročilo o številu prenočitev in plačani turistični taksi

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

Po novem se podatki poročajo samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti:

  • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
  • mesečno poročajo statistične podatke – za pretekli mesec.

Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

Za navodila ali dodatne informacije se obrnite na:

  • Urška Z. Vidmar, Občina Bled, 1. nadstropje, tel: 04 575 01 26, elektronska pošta: urska.vidmar@bled.si

ali

Register nastanitvenih obratov (RNO) – vzpostavljen na AJPESu s 1. 12. 2017

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Več o tem:

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki so že poročali Policiji, SURS in občinam v starem sistemu, bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče.

Novi izvajalci nastanitvene dejavnosti (ki še nikoli niso poročali Policiji, SURS in občinam) pa bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO.

Več o tem: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

Nov Odlok o turistični taksi v Občini Bled (12. 6. 2018)

Občinski svet je na 17. redni seji sprejel nov Odlok o turistični taksi v Občini Bled, ki na novo opredeljuje višino turistične takse, oprostitve in delne oprostitve plačila. več

POLNA TURISTIČNA TAKSA POLOVIČNA TURISTIČNA TAKSA
turistična taksa – Občina Bled 2,50 EUR 1,25 EUR
promocijska taksa – Slovenska turistična organizacija 0,63 EUR 0,31 EUR
skupaj 3,13 EUR 1,56 EUR

Zakonodaja:

Primer pravilno izpolnjenega UPN:

Aktualno:

V kolikor imate vprašanja vezana na  turistično takso nam ga posredujte na e-mail: obcina@bled.si.

Arhiv

Arhiv
  • 14.12.2023

Napotki gostiteljem ob prehodu v novo koledarsko leto 2024

(vir: AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve)

Vabilo:

V letošnjem letu obeležujemo 200- letnico rojstva Arnolda Riklija, začetnika turizma na Bledu. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem skupaj z ostalimi deležniki organizira prvi posvet o Rikliju. Vabilo je v priponki, prosimo vas, če svojo prisotnost sporočite na elektronski naslov riklibled@vgs-bled.si

 

Skip to content