Turistična taksa

Turistična taksa

Posodobljeno dne 17.2.2021

Srečanje turističnega gospodarstva s Skupnostjo Julijske Alpe

Spoštovani

Vabimo vas na virtualno srečanje  s Skupnostjo Julijske Alpe, v petek 19. 2. 2021 ob 11. uri, kjer vam bo predstavljen osvežen Razvojni načrt Biosfernega območja Julijske Alpe 2025 in  delo zadnjih treh let.

Povezava do vabila: https://www.bled.si/sl/informacije/poslovne-strani/novice/2021021513305737/srecanje-turisticnega-gospodarstva-s-skupnostjo-julijske-alpe.

 

 

Posodobljeno dne 18.6.2020

Spoštovani

Objavljamo predstavitve z včerajšnjega srečanja sobodajalcev in sicer:

Obenem objavljamo tudi povezavo do strani Finančne uprave RS v povezavi z turističnimi boni.

Povezava do strani: https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/

 

 

Posodobljeno dne 11.6.2020:

Vabilo

Spoštovani.

Turistično društvo Bled vas vabi na srečanje sobodajalcev, v sredo dne 17.6.2020 ob 17.00 uri v Festivalni dvorani Bled.

Tema posveta bo v zvezi z boni in priporočili za čiščenje in razkuževanje sob in apartmajev ter predstavljena bo tudi kartica Julijske Alpe.

Ker je zaradi veljavnih predpisov v zvezi s preprečevanjem širjenja okužbe s koronavirusom število obiskovalcev omejeno, je prijava obvezna.

To storite na elektronski naslov vanja.piber@td-bled.si ali po telefonu 04 5741 122 vsak dan med 10.00 in 16.00 uro.

 

Posodobljeno dne 21.5.2020:

Prošnja za sodelovanje pri prijavi na razpis MGRT (digitalna predstavitev kulture dediščine na Bledu)- PISMO PODPORE- za Turizem Bled

Na razpis se prijavljamo z namenom, da bi izboljšali digitalno predstavitev kulturne dediščine na Bledu.

Prosimo, če nam lahko izpolnjeno in podpisano pismo podpore vrnete čimprej, najkasneje do 22.5.2020, do 12 ure (na e-mail naslov: lili.osterbenk@visitbled.si).

 

Posodobljeno dne 20.5.2020:

Koristne informacije,  ki vam bodo v pomoč pri vašem delovanju na področju oddajanja zasebnih nastanitev

(informacije pripravilo: Turistično društvo Bled)

 

 

Posodobljeno dne 4.5.2020:

Dostop do dokumenta »vprašanja in odgovori«, pripravljen s  strani Turizma Bled in Skupnosti Julijske Alpe v zvezi z virtualnim srečanjem, z dne 23. aprila, kjer so bile predstavljene aktivnosti za postopen zagon turizma po zaključku pandemije, posredujemo vprašanja in odgovore, pripravljene s  strani Turizma Bled in Skupnosti Julijske Alpe.

 

V A B I L O

Turizem Bled in Skupnost Julijske Alpe vas v četrtek, 23. aprila, ob 11.00 uri vabita na virtualno srečanje, kjer bodo predstavljene aktivnosti za postopen zagon turizma po zaključku pandemije. Srečanju se pridružite s klikom na povezavo:  https://vimeo.com/409217227.

 Dnevni red:

  1. Kratek pregled aktivnosti, ki jih izvajamo v času pandemije (oblikovanje predlogov za zagon do MGRT, STO, aktivnosti na ravni destinacij in Skupnosti Julijske Alpe ter ukrepi na ravni občin)
  2. Vaš pogled in oris stanja ter ključnih problemov – osredotočili se bomo na poletno sezono oziroma leto 2020
  3. Prihodnji koraki in nova realnost – turizem po COVID-19

Bled, 20.4.2020

***

Glede na vprašanja nekaterih manjših ponudnikov, glede začasnega zaprtja dejavnosti za obdobje nastale krize pošiljamo nekaj informacij, ki bodo morda v pomoč pri vaši odločitvi.

V kolikor se ponudnik odloči zapreti dejavnost (lahko le za določen čas), je dolžan predložiti zaključno poročilo oz. bilanco.

Skladno s 6. členom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 (Uradni list RS, št. 32/14, 47/2015, 55/2016, 21/2017, 18/2018, 17/2019, 43/2019) se ponudnik v času, ko ima zaprto dejavnost tudi ne sme oglaševati, torej smo ga dolžni v tem času odstraniti iz seznama ponudnikov na destinacijskih spletnih straneh, umik ponudbe pa je potreben tudi na ostalih portalih (Booking.com, Airbnb,….), saj se po zgoraj omenjenem zakonu smatra vsakršno oglaševanje v času, ko ponudnik nima priglašene dejavnosti, kot nedovoljeno oglaševanje in delo na črno.

V primeru, da ponudba nastanitve ni vidna na spletnih portalih, je možnost rezervacij v tem času (tudi za prihodnost, ko bo ponudnik spet registriran) praktično nična.

Vemo, da je v teh kriznih časih vsak strošek veliko breme, saj prilivov iz naslova turističnih nastanitev praktično ni, prav zato je Državni zbor dne 20.3.2020 tudi sprejel nekaj dodatnih ukrepov za olajšanje težkega položaja gospodarstva v tej krizni situaciji. Podrobnosti na tej povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-drzavni-zbor-sprejel-vladne-predloge-na-davcnem-in-kreditnem-podrocju/

Pošiljamo vam tudi objavo Slovenske turistične organizacije, ki povzema nekatere že uveljavljene in tudi načrtovane ukrepe pomoči:

Povezava do objave: https://www.slovenia.info/sl/novin   arsko-sredisce/informacije-v-zvezi-s-koronavirusom

Končna odločitev je seveda na strani vsakega posameznika, se bomo pa v prihodnje morali vsi boriti za vsakega gosta posebej in skrbno ravnati s sredstvi, ki nam bodo na voljo.

Obveščamo vas, da je AJPES zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji in sprejetega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, na svojem spletnem portalu objavil novico – Nastanitveni obrati v RNO – status obrata v času epidemije namenjeno izvajalcem nastanitvene dejavnosti glede statusa nastanitvenega obrata, ki se kot poseben podatek vodi v Registru nastanitvenih obratov (RNO).

V primeru vprašanj izvajalcev nastanitvene dejavnosti, vpisanih v RNO, ki imajo lahko glede na izredne razmere nastanjene npr. zdravstvene delavce, ki zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov ne odhajajo domov in bivajo v nastanitvenih obratih, je AJPES preko svojih referentov (kot odgovor na telefonska vprašanja zavezancev za poročanje) podal usmeritev, da se tovrstne osebe (zdravstveni delavci) evidentirajo s prijavo v sistem eTurizem, v okviru postavke »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« pa iz šifranta izberejo »Oprostitev – prostovoljci za odpravo elementarnih nesreč« (taksa se ne zaračuna).

 

 

Zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji in sprejetega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki velja od 16.3.2020 je nudenje nastanitev gostom prepovedano.  

Odgovore na morebitna vprašanja v zvezi s tem lahko najdete na tej povezavi:  https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/, kjer je med drugim tudi poglavje:

ZA NASTANITVENE IN GOSTINSKE OBRATE

Gostje Airbnb z uporabniki poslovnih prostorov delijo skupne prostore (stranišča ipd.). Kakšen je napotek glede delovanja Airbnb enot na splošno v Sloveniji v tem času, ko bi morali imeti večjo sledljivost?

Za kratkoročno oddajane nepremičnin turistom velja več pogojev. Med obveznimi pogoji za oddajanje je tudi soglasje solastnikov več stanovanjske stavbe (75 % ali 100 %), vendar je to področje v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, zato predlagamo, da se obrnete na njih. Glede samozaščite zdravja gostov, zaposlenih in odgovornosti do drugih, veljajo usmeritve in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Od kdaj dalje se bodo lahko namestitvene kapacitete spet prodajale?
Kako je z možnostjo, da v pomembnejših destinacijah ostane en hotel odprt in s katerim bi se omogočilo tudi morebitno nastanitev zdravstvenega osebja, novinarjev in podobno?

Ponovna prodaja nastanitvenih kapacitet se lahko prične po preklicu Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev. Odlok prepoveduje vsakršno nastanitev oziroma odprtje hotelov za goste. Glede vprašanja o morebitnih nastanitvenih zmogljivostih za zdravstveno osebje, novinarje in podobno še nimamo navodil, saj bo o tem odločal krizni štab Vlade Republike Slovenije, v kolikor bo to potrebno.

Ali se Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev nanaša na vse namestitvene obrate in namestitveno dejavnost na splošno ali bolj na hotele in na obrate z recepcijo, kjer pride do direktnega kontakta, saj pri oddaji počitniških stanovanj in sob gostom ni osebnega kontakta, prav tako gostje rezervirajo sobo in plačajo izključno preko spleta?

Odlok velja za vse nastanitvene kapacitete enako. Na podlagi tega odloka se novih gostov ne sme sprejemati. Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kako je s tujimi nastanjenimi gosti, ki ne morejo domov zaradi ukrepov posameznih držav?

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so prepovedane tudi nastanitvene storitve. Glede na zatečeno stanje nastanjenih tujih gostov v hotelskih sobah se razume, da je potrebno v času epidemije poskrbeti za njih. Prosimo upoštevajte tudi vsa navodila NIJZ in Vlade RS glede ravnanja v času epidemije COVID-19.

 

Korona virus

Občina Bled je v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Radovljica organizirala tri predavanja o koronavirusu oziroma o tem, kako se lahko sami zaščitimo. Prvo predavanje je bilo namenjeno hotelirjem, drugo predstavnikom javnih zavodov in krajevnih skupnosti, tretje pa je bilo za oddajalce sob in turistična društva. Kot je dejal direktor občinske uprave Občine Bled, Robert Klinar, so predavanja organizirali predvsem z namenom, da ljudem osvežijo znanja o osnovnih higienskih postopkih in zahtevah ob izbruhu nalezljivih bolezni. Predsednica Območnega združenja Rdečega križa Anica Svetina pa na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če se v Sloveniji število okuženih poveča in se bomo morali soočiti z epidemijo, pravi, da so na to pripravljeni, saj imajo potrebno znanje in tudi pripomočke. Kot je pojasnila, je v njihovem centralnem skladišču na voljo dovolj hrane, oblačil in posteljnine, prav tako pa lahko postavijo tudi stacionarij, šotor z zdravsteno opremo na prostem, če bi ga potrebovali.

Osrednje sporočilo predavanja je bilo, da je največ, kar lahko storimo sami, da se obnašamo samozaščitno in predvsem pazimo na pravilno higieno rok in higieno kašlja.

 

Mesečno poročilo o številu prenočitev in plačani turistični taksi

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

Po novem se podatki poročajo samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti:

  • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
  • mesečno poročajo statistične podatke – za pretekli mesec.

Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

Za navodila ali dodatne informacije se obrnite na:

  • Urška Z. Vidmar, Občina Bled, 1. nadstropje, tel: 04 575 01 26, elektronska pošta: urska.vidmar@bled.si

ali

Register nastanitvenih obratov (RNO) – vzpostavljen na AJPESu s 1. 12. 2017

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Več o tem:

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki so že poročali Policiji, SURS in občinam v starem sistemu, bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče.

Novi izvajalci nastanitvene dejavnosti (ki še nikoli niso poročali Policiji, SURS in občinam) pa bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO.

Več o tem: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

Nov Odlok o turistični taksi v Občini Bled (12. 6. 2018)

Občinski svet je na 17. redni seji sprejel nov Odlok o turistični taksi v Občini Bled, ki na novo opredeljuje višino turistične takse, oprostitve in delne oprostitve plačila. več

POLNA TURISTIČNA TAKSA POLOVIČNA TURISTIČNA TAKSA
turistična taksa – Občina Bled 2,50 EUR 1,25 EUR
promocijska taksa – Slovenska turistična organizacija 0,63 EUR 0,31 EUR
skupaj 3,13 EUR 1,56 EUR

Zakonodaja:

Primer pravilno izpolnjenega UPN:

Objave:

19. 9. 2017: E-turizem – novosti in prošnja občinam

16. 1. 2016: Prehod na nov sistem za obvezno poročanje števila nočitev preko spletne strani www-ttaksa.si

22. 1. 2016: Bliža se rok za oddajo in plačilo turistične takse

23. 4. 2016: Bliža se rok za oddajo in plačilo turistične takse

14. 3. 2018: Novosti na področju obračunavanja turistične takse

15. 6. 2018: Nov odlok o turistični taksi v Občini Bled

22. 6. 2018:

27. 12. 2018: Turistična taksa v novem letu

3. 1. 2019: Pomembno obvestilo zavezancem za plačilo turistične takse – nov podračun za turistično in promocijsko takso (velja za nakazilo obeh taks od vključno januarja 2019 dalje)

4. 1. 2019:

31. 1. 2019: Nov račun za nakazilo turistične in promocijske takse

 

 

Pavšalna turistična taksa za lastnike počitniških hiš oz. počitniškega stanovanja

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma občine določijo letno pavšalno turistično takso lastnikom počitniških hiš ali počitniških stanovanj. Občina Bled vsako leto na podlagi omenjenega zakona in Odloka o turistični taksi občine Bled  izda lastnikom počitniških objektov odločbe o letni pavšalni turistični taksi za preteklo leto.

Zakonodaja:

Objave:

31. 1. 2016: Letna pavšalna turistična taksa

12. 1. 2018: Javni poziv lastnikom počitniških objektov za posredovanje podatkov

18. 1. 2019: Obrazec za posredovanje podatkov za izračun pavšalnega zneska turistične takse v občini Bled

24. 12. 2019: LPTT Javni poziv 2020; LPTT objava javni poziv do 31012020

4.1.2021: Javni poziv lastnikom počitniških objektov za posredovanje podatkov, rok do 31.1.2021

 

 

 

Skip to content