Odbori in komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – KMVII

 • predsednik: Iztok Pesrl
 • člani:
  • Jakob Bassanese
  • Matej Kumerdej
  • Srečko Vernig

Statutarno-pravna komisija – SPK

 • predsednica: Marša Jekovec
 • namestnica predsednice: Petra Jamar Rozman
 • člani:
  • Matej Kumerdej
  • Iztok Pesrl

Odbor za proračun in občinsko premoženje

 • predsednik: Matej Kumerdej
 • namestnik predsednika: Lev Pavlovski
 • člani:
  • Jakob Bassanese
  • Srečko Vernig
  • Klemen Pangerc
  • Jana Špec
  • Janez Zupan

Odbor za prostor, varstvo okolja in infrastrukturo

 • predsednik: Mihaela Pesrl
 • namestnik predsednika: Matej Kumerdej
 • člani:
  • Jakob Bassanese
  • Bojan Brglez
  • Marša Jekovec
  • Boštjan Razinger
  • Srečo Zupan

Odbor za družbene dejavnosti

 • predsednik: Srečko Vernig
 • namestnik predsednika: Darko Mlakar
 • člani:
  • Lev Pavlovski
  • Anja Bergant
  • Alenka Hiti
  • Špela Poljanec
  • Polonca Frelih

Odbor za gospodarstvo in turizem

 • predsednica: Romana Purkart
 • namestnica predsednice: Špela Poljanec
 • člani:
  • Marina Kolenko
  • Janez Pazlar
  • Sabina Rešek
  • Franc Sebanc
  • Miran Vovk

Nadzorni odbor

 • predsednik: Borut Hrobat
 • člani:
  • Janez Brence
  • Aleš Finžgar
  • Domen Kozjek
  • Ema Šmit

Občinska volilna komisija

 • predsednica: Martina Hren
 • namestnica predsednice: Potočnik Helena
 • članica: Nadja Vidic
 • član: Franc Ambrožič
 • namestnica člana: Verica Vahtar
 • članica: Karmen Schindler Bernard

Svet javnega glasila Blejske novice

 • Blaž Ažman
 • Francka Čebašek
 • Brigita Noč
 • Darja Pretnar
 • Romana Purkart
 • Nikolaja Vahtar
 • Ana Zalokar

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov – Data protection officer

 • Renata Zatler – obcina@bled.si

Častno razsodišče Občine Bled

 • Jelena Jan

PREDSTAVNIKI OBČINE BLED V DRUGIH USTANOVAH

Nadzorni svet Javnega podjetja Infrastruktura Bled d. o. o.

 • Peter Pogačar
 • Metka Stošicki

Svet Zavoda za kulturo Bled

 • Marjan Miklavčič
 • Niko Rakovec
 • Janez Fajfar
 • Slavko Stošicki
 • Brigita Šolar

Svet Javnega zavoda Turizem Bled

 • Uroš Ambrožič
 • Jakob Bassanese
 • Boštjan Ploštajner
 • Andrej Begović  

Svet Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled

 • Zoran Pogačnik
 • Matjaž Pristavec
 • Lev Pavlovski

Svet Vrtca Bled

 • Petra Jamar Rozman
 • Jelena Jan
 • Francka Smolej

Upravni odbor Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled

 • Natalija Korošec
 • Anuša Vogelnik

Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske

 • Tamara Bertoncelj

Svet Gorenjskih lekarn

 • Tamara Bertoncelj

Svet Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica

 • Janez Fajfar

Svet Javnega zavoda TNP

 • Romana Purkart

Skupni svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje

 • Aneta Lavtar

Razvojni svet Gorenjske regije

 • Anton Mežan

Svet lokalnih skupnosti CSD Gorenjska

 • Blaž Ažman

Svet zavetišča za male živali

 • Gašper Humar

 

Arhiv

Arhiv odborov in komisij

Skip to content