Odbori in komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – KMVII

 • predsednik: Anton Mežan
 • namestnik predsednika: Anton Omerzel
 • člani:
  • Jakob Bassanese
  • Srečko Vernig
  • Janez Brence

Statutarno-pravna komisija – SPK

 • predsednik: Boštjan Ploštajner
 • namestnik predsednika: Gregor Jarkovič
 • člani:
  • Anton Mežan
  • Srečko Vernig
  • Janez Brence

Odbor za proračun in občinsko premoženje

 • predsednik: Jakob Bassanese
 • namestnik predsednika: Jana Špec
 • člani:
  • Klemen Pangerc
  • Boštjan Ploštajner
  • Matjaž Pristavec
  • Srečko Vernig
  • Rok Poklukar

Odbor za prostor, varstvo okolja in infrastrukturo

 • predsednik: Mihaela Pesrl
 • namestnik predsednika: Klemen Rešek
 • člani:
  • Janez Brence
  • Marijeta Gogala
  • Gregor Jarkovič
  • Ljubislava Kapus
  • Anton Mežan

Odbor za družbene dejavnosti

 • predsednik: Dušan Žnidaršič
 • namestnik predsednika: Brigita Tišler
 • člani:
  • Darko Mlakar
  • Ana Antloga
  • Alenka Hiti
  • Vanja Piber
  • Aneta Varl

Odbor za gospodarstvo in turizem

 • predsednik: Milan Rejc
 • namestnik predsednika: Boštjan Razinger
 • člani:
  • mag. Lea Ferjan
  • Anton Omerzel
  • Franc Sebanc
  • Nik Zrimec
  • Miran Vovk

Nadzorni odbor

 • predsednik: Boštjan Poklukar
 • namestnik predsednika: Zvonko Špec
 • člani:
  • Ramiza Mitrović
  • Matej Kumerdej
  • Aleš Finžgar

Občinska volilna komisija

 • predsednica: Danja Rus
 • namestnica predsednice: Alenka Jamar
 • članica: Nadja Vidic
 • namestnik članice: Blaž Ažman
 • članica: Melita Pretnar Kofol
 • namestnik članice: Luka Soklič
 • članica: Karmen Schindler Bernard
 • namestnica članice: Jana Zelnik

Svet javnega glasila Blejske novice

 • Blaž Ažman
 • Darja Rupnik Poklukar
 • Jožica Vrečko
 • Anton Mežan
 • Dušan Žnidaršič
 • Boštjan Ploštajner
 • Miha Žvan
 • Branka Smole
 • Blaž Marolt
 • Ludvik Kerčmar
 • Matej Kristan

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov – Data protection officer

 • Renata Zatler – obcina@bled.si

 

PREDSTAVNIKI OBČINE BLED V DRUGIH USTANOVAH

Nadzorni svet Javnega podjetja Infrastruktura Bled d. o. o.

 • Peter Pogačar
 • Janez Brence

Svet Zavoda za kulturo Bled

 • Iztok Pesrl
 • Niko Rakovec
 • Marjan Miklavčič
 • Brigita Tišler
 • Tadej Burazin

Svet Javnega zavoda Turizem Bled

 • Uroš Ambrožič, predsednik, predstavnik ustanovitelja
 • Sabina Rešek, namestnica predsednika, predstavnica hotelirjev
 • Luka Poklukar, član, predstavnik sobodajalcev
 • Ema Pogačar, članica, predstavnica ustanovitelja
 • Natalija Korošec, članica, predstavnica ustanovitelja
 • Andrej Begovič, član, predstavnik ustanovitelja
 • Diana Šebat, članica, predstavnica zaposlenih

Svet Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled

 • Maša Miklavčič
 • Branka Trpin
 • Iztok Pesrl

Svet Vrtca Bled

 • Boštjan Ploštajner
 • Natalija Korošec
 • Aneta Lavtar

Upravni odbor Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled

 • Tomaž Tolar
 • Sabina Rešek

Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske

 • Tamara Bertoncelj

Svet Gorenjskih lekarn

 • Boris Ferjan

Svet Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica

 • Zora Završnik Črnologar

Svet Javnega zavoda TNP

 • Brigita Tišler

Svet Zavoda RS za gozdove, OE Bled

 • Zoran Pogačnik

Svet območne izpostave Radovljica Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

 • Mihaela Pesrl

Skupni svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje

 • Dušan Žnidaršič

 

Skip to content