Priprava Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030

Dosedanji razvojni program občine Bled se letos izteka, hkrati pa so pred nami številni zahtevni izzivi, zato je Občina Bled pristopila k pripravi novega krovnega strateško-programskega dokumenta. Z novo strategijo bomo določili prioritete razvoja in najpomembnejše javne projekte na vseh področjih delovanja občine za naslednjih 10 let. Dokument s konkretnim akcijskim načrtom bo predstavljal okvir za načrtovanje prihodnjih proračunov in delovanje vseh občinskih služb, zavodov in podjetij, občanom in investitorjem pa pokazala želeno razvojno vizijo.

Za pripravo strategije je oblikovana strateška skupina iz predsednikov/-ic odborov občinskega sveta, direktorjev/-ic občinskih javnih služb ter predstavnikov/-ic krajevnih skupnosti, gospodarstva in civilne družbe. Za posamezna ključna vprašanja bodo naši zunanji izvajalci, ko bo to mogoče, izvedli tudi odprte tematske delavnice ter se vključili v druge aktualne posvete. Na tem mestu vas bomo obveščali o vmesnih ugotovitvah in načrtovanih dogodkih.

 

Shema procesa priprave nove razvojne strategije Občine bled 2030

 

Informacije:

  1. Informacija o izvajanju dosedanjega razvojnega programa in procesu priprave nove strategije (pdf)
  2. Analiza ankete
  3. Strategija Bled 2030

 

Skip to content