Strategija trajnostnega razvoja Občine Bled 2030

Z novo strategijo smo določili prioritete razvoja in najpomembnejše javne projekte na vseh področjih delovanja občine za naslednjih 10 let. Dokument s konkretnim akcijskim načrtom predstavlja okvir za načrtovanje prihodnjih proračunov in delovanje vseh občinskih služb, zavodov in podjetij, občanom in investitorjem pa pokaže želeno razvojno vizijo.

Za pripravo strategije je oblikovana strateška skupina iz predsednikov/-ic odborov občinskega sveta, direktorjev/-ic občinskih javnih služb ter predstavnikov/-ic krajevnih skupnosti, gospodarstva in civilne družbe. Za posamezna ključna vprašanja so naši zunanji izvajalci izvedli tudi odprte tematske delavnice ter se vključili v druge aktualne posvete.

 

Shema procesa priprave nove razvojne strategije Občine bled 2030

 

Informacije:

  1. Informacija o izvajanju dosedanjega razvojnega programa in procesu priprave nove strategije (pdf)
  2. Analiza ankete
  3. Strategija Bled 2030
  4. Razvojni program Občine Bled 2009 – 2020 – Ocena razvojnega položaja občine in poročilo o uresničevanju ciljev in projektov do leta 2018

 

Skip to content