Družbene dejavnosti

Predšolska vzgoja in izobraževanje

Izobraževanje v občini Bled obsega izredno široko področje proračunske porabe, za katerega mora občina zagotavljati materialne in ostale pogoje za delovanje. V občini Bled imamo organizirano izobraževanje na več ravneh: predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, višje in visokošolsko izobraževanje.

Vrtec Bled

Trubarjeva cesta 7
4260 Bled     tel: 04 576 54 70
e-mail: vrtec.bled@vrtec-bled.si
e-mail: info@vrtec-bled.si

Enota Bohinjska Bela
Bohinjska Bela 56
4263 Bohinjska Bela     tel: 040 834 537
e-mail: bohinjskabela@vrtec-bled.si

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

Seliška cesta 3
4260 Bled     tel: 04 578 06 20
e-mail: os-bled@guest.arnes.si

Podružnica Ribno
Šolska ulica 5
4260 Bled     tel: 04 576 83 00

Podružnica Bohinjska Bela
Bohinjska Bela 56
4263 Bohinjska Bela     tel: 04 572 00 11

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

Prešernova cesta 32
4260 Bled     tel: 04 575 34 00
fax: 04 575 34 30
e-mail: vgs@vgs-bled.si

IEDC – Bled School of Management

Prešernova cesta 33
4260 Bled     tel. 04 579 25 00
e-mail: info@iedc.si
Občinski svet občine Bled je sprejel zakone, ki urejajo področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in visoko oz. višješolskega izobraževanja.

Skip to content