Izobraževanje in tečaji

LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA

MEDGENERACIJSKI PROGRAM

Medgeneracijski center Bled, ki od januarja 2017 deluje v okviru Ljudske univerze Radovljica, omogoča ljudem, da se vključujejo v čim več aktivnosti v njihovem lokalnem okolju. Obiskujejo najrazličnejše daljše programe, delavnice in se udeležujejo enkratnih predavanj. Najbolj jih zanimajo teme povezane z osebnostno rastjo, zdravjem, računalniškim opismenjevanjem in naravo. Medgeneracijski center Bled je odprt prostor za druženje različnih generacij, ki se spoznavajo in aktivno družijo. Aktivnosti se oblikujejo glede na potrebe, želje in interese udeležencev. Poleg programov so aktivnosti usmerjene tudi v informiranje udeležencev ter povezovanje z lokalnimi organizacijami. Na Bledu med drugim izvajamo programe Univerze za tretje življenjsko obdobje. Medgeneracijski center Bled sofinancirata Občini Bled in Gorje. Programi potekajo na Bledu, Gorjah in Zasipu.

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE

Univerza za tretje življenjsko obdobje poteka že dvajseto leto in je članica mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Z izobraževanjem, prostovoljstvom in javnim delovanjem si v tej mreži prizadevamo za tesnejše povezovanje generacij ter višjo stopnjo sodelovanja starejših v družbi. V Sloveniji deluje 52 univerz za tretje življenjsko obdobje. Te sežejo tudi v manjše kraje  in tako bistveno zmanjšujejo neenakosti v dostopu starejših do izobraževanja. Na Bledu potekajo aktivnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje pod okriljem Ljudske univerze v Radovljici.

 

KONTAKT:
T: 040 810 476
E: mcbled@guest.arnes.si

 

Skip to content