Politika zasebnosti

OBJAVA INFORMACIJE O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

(DPO-Data Protection Officer)

V skladu z določili 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) je Občina Bled imenovala mag. Renato Zatler, CIPP/E (www.dataofficer.si) za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljaviti pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, lahko pooblaščeno osebo kontaktirate preko e-pošte: obcina@bled.si (vašo pošto bo prejel koordinator na Občini Bled, ki je zadolžen za komunikacijo s pooblaščeno osebo in ji jo bo posredoval naprej).