Odlok o turistični taksi in zakonodaja

Zakonodaja:

 

Dopis sobodajalcem o višini turistične takse (ang, nem, it)

 

Višina turistične takse in vzorec položnice

Odlok o turistični taksi v Občini Bled (12. 6. 2018)

Občinski svet jena 17. redni seji, dne 5.6.2018, sprejel nov Odlok o turistični taksi v Občini Bled, ki na novo opredeljuje višino turistične takse, oprostitve in delne oprostitve plačila. več

POLNA TURISTIČNA TAKSA POLOVIČNA TURISTIČNA TAKSA
turistična taksa – Občina Bled 2,50 EUR 1,25 EUR
promocijska taksa – Slovenska turistična organizacija 0,63 EUR 0,31 EUR
skupaj 3,13 EUR 1,56 EUR

 

Primer pravilno izpolnjenega UPN:

Skip to content