Predlogi in pobude

 

Občini Bled lahko prijavite poškodbe javnih cest in infrastrukture, nedelujočo javno razsvetljavo ali druge težave ter splošne pripombe in pobude. Prijave lahko pošljete preko spodnjih obrazcev.

 

Predlogi in pobude

Izvajalec javne službe: Občina Bled

Nedelovanje javne razsvetljave

Izvajalec javne službe: Petrol, d. d.

Klopi, koši in odpadki

Izvajalec javne službe: Infrastruktura Bled, d. o. o.

Poškodbe cestišča, pločnikov in prometne signalizacije

Izvajalec javne službe: Gradbeništvo Prestor, d. o. o.

Poškodbe vodovoda

Izvajalec javne službe: Infrastruktura Bled, d. o. o.

Poškodbe kanalizacijskega omrežja

Izvajalec javne službe: WTE projektna družba Bled, d. o. o.

Napake na plinovodnem omrežju

Izvajalec javne službe: Adriaplin, d. o. o., Ljubljana

Zapuščene živali

Izvajalec javne službe: Občina Bled

Inšpektorat in redarstvo

Izvajalec javne službe: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki

Parkirišča

Izvajalec javne službe: Občina Bled

 

Prijave in pobude so namenjene posredovanju informacij k vsebinsko odgovornim subjektom. Za občino ne predstavljajo obvezo ali dolžnost reševanja. Prijava nepravilnosti predstavlja zgolj informacijo in ne vlogo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Posredovani osebni podatki so namenjeni za obdelavo prijav in morebitne povratne informacije ter bodo upravljani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pogoji uporabe in politika zasebnosti.