Dejavnosti za starejše

DRUŠTVO UPOKOJENCEV BLED

DU Bled s svojimi dejavnostmi spodbuja člane in članice k čimbolj aktivnemu in ustvarjalnemu življenju, gibanju v oblikah, primernih za starejšo generacijo, k spremljanju kulturnih dogodkov, z izobraževanji pa tudi k osvojitvi novih znanj.

Nudi več kot 30 različnih programov, od:

  • kulturnih (ima svojo vokalno in dramsko-recitacijsko skupino, skupino za ročna dela, glasbeni krožek za poslušanje resne glasbe, bralno značko, plese v krogu, avgustovske utrinke),
  • izobraževalnih (angleški bralni klub, nemške urice, slovenščina I in II – tudi za nečlane, predavanja z različnih področij, delavnice za krepitev spomina, treningi sproščanja, obiski oper in gledališč, strokovne ekskurzije)
  • športno-rekreativnih (pohodništvo, plavanje, balinanje, kolesarstvo, nordijska hoja) in
  • družabnih (letovanja, večeri družabnih iger).

Že petnajsto leto je vključeno tudi v program Starejši za starejše, s katerim s skupino prostovoljcev pomaga ostarelim in bolnim, da lahko čim dlje živijo v domačem okolju  (prevozi, pomoč pri hišnih opravilih, druženje, povezovanje z drugimi “socialnimi” organizacijami in društvi v občini, ki skrbijo za starejše).

Društvo s kulturnim prireditvami, ki so namenjene širši publiki, prispeva tudi svoj delež h kulturi domačega kraja in okolice. Sodeluje tudi pri različnih občinskih akcijah (čistilne akcije, pustna povorka, pešbus, Prostofer – prostovoljni vozniki).

S svojim programom se vključuje v delo in pobude ZDUS in PZDU Gorenjske, predvsem pri ohranjanju in širitvi pravic starejših, sodeluje pa tudi pri njihovih kulturnih in športnih dejavnostih.

KONTAKT
T: 04 574 36 94, uradne ure vsak ponedeljek od 9.00 do 12.00
E: dub@siol.net

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV

Je prostovoljno, nepridobitno združenje v katero se združujejo invalidi zaradi zadovoljevanja posebnih potreb invalidov. V  Medobčinskem društvu delovnih invalidov potekajo številne aktivnosti kot so izobraževanja, informiranje, športno-rekreativni programi in raznovrstne delavnice in srečanja.

KONTAKT
T: 04 530 43 58
E: mddi.radovljica@gmail.com  

 

 

 

Skip to content