Sociala

Občinska stanovanja

Stanovanjsko področje je urejeno s Stanovanjskim zakonom, Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in Pravilnikom o dodeljevanju bivalnih enot Občine Bled.

Občinska neprofitna stanovanja se dodeljujejo samo na podlagi objavljenega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Z objavljenim razpisom so določeni tudi splošni in posebni pogoji, kdo se lahko prijavi na objavljeni razpis. Postopki in pogoji so zapisani v Pravilniku.

Kontakt

Marija Ferjan; Služba za družbene in gospodarske dejavnosti; tel.: 04 575 01 16; marija.ferjan@bled.si.

Skip to content