Obrazci in vloge

E-vloge za fizične osebe

Okolje in prostor

Promet in ceste

Upravno takso s področja prometa in zvez (tarifna številka 30) se nakazuje na račun:

Občina   Bled  –  občinske upravne takse s področja prometa in zvez
Številka transakcijskega računa:  IBAN SI56 01203-4030355171
sklicna številka:  SI11 75027-7111207
SWIFT koda: BSLJSI2X, BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X

Družbene in gospodarske zadeve

Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

Služba za finance

Uporaba dvoran in prostorov v lasti Občine Bled 

Obročno plačilo, odlog plačila oziroma sprememba dinamike plačila dolga in način zavarovanja plačila dolga:

 

Občinski svet

Upravno takso iz področij okolje in prostor, družbene zadeve, kmetijstvo, gospodarstvo in turizem se nakazuje na račun:

Občina   Bled  –  občinske upravne takse
Številka transakcijskega računa:  IBAN SI56 0120 3403 0309 193,
sklicna številka:  SI11  75027-7111002
SWIFT koda: BSLJSI2X, BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X

Skip to content