Obrazci in vloge

Okolje in prostor

Promet in ceste

Družbene zadeve

Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

Občinski svet

Upravno takso je možno nakazati na račun:

Občina   Bled  –  občinske upravne takse
Številka transakcijskega računa:  IBAN SI56 0120 3403 0309 193,
sklicna številka:  SI11  75027-7111002
SWIFT koda: BSLJSI2X, BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X