Prostorski dokumenti

logo-piso

Stališča do pripomb na SD4 OPN

Stališča do pripomb na SD4 OPN

 

Javna razgrnitev SD4 OPN (od 19. 12. 2023 do vključno 30. 4. 2023)

Arhiv

Arhiv

Javno naznanilo o drugem podaljšanju javne razgrnitve

Javno naznanilo o podaljšanju javne razgrnitve

Javno naznanilo z navedbo parcel, katerih namenska raba se spreminja

Povzetek za javnost

TEKSTUALNI DEL

GRAFIČNI DEL

20_NASLOVNI_LISTI

22_IZV_DEL

221_preg_kar_listi

222_preg_kar_onrp_gji

224_eup_gji

225_eup_promet

226_eup_reg_javno

227_eup_hrup

228_PPIP_Bled

229_legendni_list

2231_eup_pnrp_pip_cistopis

2232_eup_pnrp_pip_spremembe

PRILOGE

31_IZVL

32_STA_PRO

321_tekst_del

322_graf_del

331_str_pod

34_sm_mn

35_obr

38_nup

 

Gradiva za potrebe izdaj mnenj, soglasij …

 

Vse javne razgrnitve in naznanila so objavljeni v arhivu poteklih razpisov.

 

Občinski prostorski načrt – OPN:

Občinski prostorski načrt_NPB

 

Pete spremembe in dopolnitve OPN

Tretje spremembe in dopolnitve OPN:

Druge spremembe in dopolnitve OPN:

Prve spremembe in dopolnitve OPN:

OPPN – Južna razbremenilna cesta:

OPPN – Severna razbremenilna cesta:

OPPN – Ožje središče Bleda:

Prve spremembe in dopolnitve OPPN Ožje središče Bleda:

Druge spremembe in dopolnitve OPPN Ožje središče Bleda:

GRAFIKE:

Tretje spremembe in dopolnitve OPPN Ožje središče Bleda:

OPPN Dindol:

OPPN BL-27 Seliše na Bledu:

Prve spremembe in dopolnitve OPPN Seliše:

OPPN Lip Bled:

ZN – Koritno:

Prve spremembe in dopolnitve ZN Koritno:

ZN Mlino:

 

Prve spremembe in dopolnitve ZN Mlino:

Projektna študija individualne stanovanjske zazidave za Blejski kot:

Grafični prikazi pomožnih kmetijskih objektov. Priloga strokovni podlagi za spremembe in dopolnitve OPN občine Bled v zvezi z umeščanjem pomožnih kmetijskih objektov v prostor

Kupljenik

Slamniki

Smernice za gradnjo pomožnih objektov v Triglavskem narodnem parku in kozolcev

Skip to content