Prostorski dokumenti

logo-piso

 

Gradiva za potrebe izdaj mnenj, soglasij …

 

Vse javne razgrnitve in naznanila so objavljeni v arhivu poteklih razpisov.

 

Občinski prostorski načrt – OPN:

Prve spremembe in dopolnitve OPN:

Druge spremembe in dopolnitve OPN:

Tretje spremembe in dopolnitve OPN:

OPPN – Južna razbremenilna cesta:

OPPN – Severna razbremenilna cesta:

OPPN – Ožje središče Bleda:

Prve spremembe in dopolnitve OPPN Ožje središče Bleda:

Druge spremembe in dopolnitve OPPN Ožje središče Bleda:

GRAFIKE:

Tretje spremembe in dopolnitve OPPN Ožje središče Bleda:

OPPN Dindol:

OPPN BL-27 Seliše na Bledu:

Prve spremembe in dopolnitve OPPN Seliše:

OPPN Lip Bled:

ZN – Koritno:

Prve spremembe in dopolnitve ZN Koritno:

ZN Mlino:

 

Prve spremembe in dopolnitve ZN Mlino:

Projektna študija individualne stanovanjske zazidave za Blejski kot:

Skip to content