Promet in CPS

Celostna prometna strategija Občine Bled

Blejski obvoznici

 
     

 

Aktualne zapore železniške proge

lahko spremljate na spletni strani Slovenskih železnic.

Aktualne zapore cest, jezera, …

lahko spremljate na spletnem portalu MojaObčina.si.

 Parkiranje

Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, po conah, in čas v katerem se plačuje, so:

Javna parkirna površina Cona Čas, v katerem se plačuje parkirnina Višina parkirnine Vrsta in način parkiranja
P01 – Kajuhova cesta – Mercator 2. 8:00 – 20:00 2 evra na uro – 1. ura brezplačno Časovno omejeno parkiranje – največ 2 uri
P03 – Zdraviliški park 1. 8:00 – 20:00 2 evra na uro Območje kratkotrajnega parkiranja – največ 2 uri
P04 – Ledena dvorana 1. 8:00 – 20:00 2 evra na uro Območje časovno omejenega parkiranja – največ 4 ure
P05 – Pod Krimom 1 1. 8:00 – 20:00 2 evra na uro Območje časovno omejenega parkiranja – največ 4 ure
P06 – Pod Krimom 2 1. 8:00 – 20:00 2 evra na uro Območje časovno omejenega parkiranja – največ 4 ure
P07 – Pod Jelovico 1. 8:00 – 20:00 2 evra na uro – 1. ura brezplačno Območje kratkotrajnega parkiranja – največ 2 uri
P08 – Grajska cesta 1. 8:00 – 20:00 2 evra na uro – 1. ura brezplačno Območje kratkotrajnega parkiranja – največ 2 uri
P09 – TPC 1 1. 8:00 – 20:00 2 evra na uro – 1. ura brezplačno Časovno omejeno parkiranje – največ 2 uri
P10 – TPC 2 1. 8:00 – 20:00 2 evra na uro – 1. ura brezplačno Območje kratkotrajnega parkiranja – največ 2 uri
P11 – Prešernova cesta – Infrastruktura Bled 2. 8:00 – 17:00 1 evro na uro Časovno neomejeno parkiranje
P13 – Mala Zaka 1. 8:00 – 20:00 2 evra na uro Časovno neomejeno parkiranje
P14 – Seliše 1 2. 8:00 – 20:00 1 evro na uro Časovno neomejeno parkiranje
P15 – Seliše 2 2. 8:00 – 20:00 1 evro na uro Časovno neomejeno parkiranje