Blejsko jezero

Delovna skupina za spremljanje izvajanja nalog iz Sporazuma o skupnem upravljanju Blejskega jezera in iz Načrta aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost vode v Blejskem jezeru (v postopku menjave članov):

 • Roman Kramer, Direkcija RS za vode, vodja delovne skupine;
 • Urban Ilc, Direkcija RS za vode, namestnik vodja delovne skupine;
 • mag. Lara Flis, Ministrstvo za okolje in prostor, članica;
 • mag. Špela Remec-Rekar, Agencija RS za okolje, članica;
 • Metod Rogelj, Zavod za varstvo narave – OE Kranj, član;
 • Robert Klinar, Občina Bled – občinska uprava, član;
 • Bojana Lukan, Občina Bled – občinska uprava, članica;
 • Marko Mencinger, Občina Bled – občinska uprava, član;
 • Miha Ivanc, Zavod za ribištvo Slovenije, član;
 • Franc Pavlin, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, član;
 • Tatjana Grilc, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, članica.

 

Dokumenti:

Skip to content