Občinska uprava

Anton Mežan – župan občine Bled
tel: 04 / 575 01 11
e-pošta: anton.mezan@bled.si

Iztok Pesrl – podžupan
e-mail: iztok.pesrl@bled.si

Vesna Okršlar – direktorica občinske uprave
tel: 04 / 575 01 13
e-pošta: vesna.okrslar@bled.si

Tatjana Tavčar poslovna sekretarka VII/2
tel: 04 / 575 01 11
e-pošta:  tatjana.tavcar@bled.si

 

SLUŽBA ZA FINANCE

Nataša Hribarpodsekretarka za finance – vodja službe
tel: 04 / 575 01 36
e-pošta: natasa.hribar@bled.si

Urška Zoya Vidmar – višja svetovalka za finance
tel: 04 / 575 01 26
e-pošta: urska.vidmar@bled.si

Klavdija Flegar računovodja VII/2-III
tel: 04 / 575 01 19
e-pošta: klavdija.flegar@bled.si

 

SLUŽBA ZA JAVNO INFRASTRUKTURO IN INVESTICIJE

Rok Prešern višji svetovalec za vodenje investicij- vodja službe
tel: 04 / 575 01 24
e-pošta: rok.presern@bled.si

Franci Pavličvišji svetovalec za  javno infrastrukturo
tel: 04 / 575 01 25
e-pošta: franci.pavlic@bled.si

Urška Kregar Cundrič – višja svetovalka za javno infrastrukturo
tel: 04 / 575 01 21
e-pošta: promet@bled.si

Alenka Dolinar svetovalka za premoženjske in komunalne zadeve
tel: 04 / 575 01 17
e-pošta: alenka.dolinar@bled.si

 

SLUŽBA ZA PROSTOR

mag. Petra Krajner višja svetovalka za prostor- vodja službe
tel: 04 / 575 01 22
e-pošta: petra.krajner@bled.si

Lenka Zalokar – višja svetovalka za prostorske ureditve
tel: 04 / 575 01 28
e-pošta: lenka.zalokar@bled.si

Kristina Kunšič – svetovalka za premoženjske  zadeve
tel: 04 / 575 01 35
e-pošta: kristina.kunsic@bled.si

Hema Kunšič – svetovalka za prostorske in gradbene zadeve
tel: 04 / 575 01 38
e-pošta: hema.kunsic@bled.si

 

PRAVNA SLUŽBA

mag. Aleksandra Žumer višja svetovalka za pravne zadeve zadeve- vodja službe
tel: 04 / 575 01 33
e-pošta: aleksandra.zumer@bled.si

mag. Barbara Jančičvišja svetovalka za premoženjske zadeve
tel: 04 / 575 01 23
e-pošta: barbara.jancic@bled.si

Tanja Škerjanec – svetovalka za kadrovske zadeve
tel: 04 / 575 01 18
e-pošta: tanja.skerjanec@bled.si

Lidia Kristina Petermanstrokovna sodelavka VII/1
tel: 04 / 575 01 14
e-pošta: lidia.peterman@bled.si; obcina@bled.si

 

SLUŽBA ZA DRUŽBENE IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Miroslav Sodja Višji svetovalec za družbene in gospodarske dejavnosti – vodja službe  (Bojana Lukan – višja svetovalka za družbene in gospodarske dejavnosti – vodja službe;
nadomeščanje porodniške odsotnosti
tel: 04 / 575 01 30
e-pošta: miroslav.sodja@bled.si                                                                                                               e-pošta: bojana.lukan@bled.si)

Polona Zalokar višja  svetovalka za družbene in gospodarske dejavnosti
tel: 04 / 575 01 29
e-pošta: polona.zalokar@bled.si

Marija Ferjan – višja svetovalka  za  investicije
tel: 04 / 575 01 16
e-pošta: marija.ferjan@bled.si

Hana Premrl – koordinator VII/2
tel: 040 / 284 550
e-pošta: hana.premrl@bled.si

Jerneja  Gašperšičsvetovalka za družbene  in gospodarske dejavnosti
tel: 04 / 575 01 32
e-pošta: neja.gaspersic@bled.si

 

REŽIJSKI OBRAT

mag. Romana Staričvišja svetovalka za upravljanje z občinskim premoženjem
tel: 04 / 575 01 27
e-pošta: romana.staric@bled.si

Marko Mencinger  –  višji svetovalec za upravljanje z občinskim premoženjem
tel: 04 / 575 01 31
e-pošta: marko.mencinger@bled.si

 

Seznam uradnih oseb Občine Bled, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

Organigram

Skip to content