Občinska uprava

Janez Fajfar – župan občine Bled
tel: 04 / 575 01 11
e-pošta: janez.fajfar@bled.si

Robert Klinar – direktor občinske uprave
tel: 04 / 575 01 13
e-pošta: robert.klinar@bled.si

Nataša Hribarpodsekretarka za javne finance
tel: 04 / 575 01 36
e-pošta: natasa.hribar@bled.si

mag. Aleksandra Žumer višji svetovalec za pravne zadeve in splošne zadeve
tel: 04 / 575 01 33
e-pošta: aleksandra.zumer@bled.si

Vlasta Pretnar poslovna sekretarka VI
tel: 04 / 575 01 11
e-pošta: vlasta.pretnar@bled.si

Saša Repe višja svetovalka Občinska  urbanistka
tel: 04 / 575 01 22
e-pošta: sasa.repe@bled.si

mag. Barbara Jančičvišja svetovalka za premoženjske zadeve
tel: 04 / 575 01 23
e-pošta: barbara.jancic@bled.si

Urška Zoya Vidmar – višja svetovalka za finance
tel: 04 / 575 01 26
e-pošta: urska.vidmar@bled.si

mag. Romana Staričvišja svetovalka za gospodarske javne službe in investicije
tel: 04 / 575 01 27
e-pošta: romana.staric@bled.si

Franci Pavličvišji svetovalec za gospodarsko javno infrastrukturo
tel: 04 / 575 01 25
e-pošta: franci.pavlic@bled.si

Polona Zalokar višja  svetovalka za družbene in gospodarske dejavnosti
tel: 04 / 575 01 29
e-pošta: polona.zalokar@bled.si

Kristina Kunšič – svetovalka za premoženjske  zadeve
tel: 04 / 575 01 35
e-pošta: kristina.kunsic@bled.si

Jerneja  Gašperšičsvetovalka za družbene  in gospodarske dejavnosti
tel: 04 / 575 01 32
e-pošta: neja.gaspersic@bled.si

Klavdija Jereb delovodja V
tel: 04 / 575 01 19
e-pošta: klavdija.jereb@bled.si

Lidia Kristina Petermanstrokovna sodelavka VII/1 v glavni in sprejemni pisarni
tel: 04 / 575 01 14
e-pošta: lidia.peterman@bled.si; obcina@bled.si

Alenka Dolinar referent za prostorske zadeve
tel: 04 / 575 01 17
e-pošta: alenka.dolinar@bled.si

Bojana Lukan višja svetovalka za razvoj
tel: 04 / 575 01 30
e-pošta: bojana.lukan@bled.si

Urška Kregar Cundrič – višja svetovalka za infrastrukturo in gospodarske javne službe
tel: 04 / 575 01 21
e-pošta: promet@bled.si

Marko Mencinger  – svetovalec za upravljanje z občinskim premoženjem
tel: 04 / 575 01 31
e-pošta: marko.mencinger@bled.si

Rok Prešern – višji svetovalec za vodenje investicij
tel: 04 / 575 01 24
e-pošta: rok.presern@bled.si

Marija Ferjan – višja svetovalka  za vodenje investicij
tel: 04 / 575 01 16
e-pošta: marija.ferjan@bled.si

Lenka Zalokar – svetovalka za prostorske ureditve
tel: 04 / 575 01 28
e-pošta: lenka.zalokar@bled.si

Tanja Škerjanec – svetovalka za kadrovske zadeve
tel: 04 / 575 01 18
e-pošta: tanja.skerjanec@bled.si

Robi Šolar – vzdrževalec  IV (II)
tel: 04 / 575 01 20
e-pošta: robi.solar@bled.si

 

 

 

Seznam uradnih oseb Občine Bled, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

Skip to content