Splošne informacije

Blejska kartica omogoča brezgotovinsko koriščenje različnih storitev – uporaba parkirišč v lasti Občine Bled ter uporabo javnih sanitarij v lasti Občine Bled (Javne sanitarije pri Festivalni dvorani in Javne sanitarije v Veliki Zaki pod tribunami).
Ena od funkcionalnosti, ob nakupu letne dovolilnice za  parkiranje, je izpis parkirnih listkov na parkiriščih, ki so v upravljanju Občine Bled. Sezam parkirišč v lasti Občine Bled je dostopen tukaj.
Blejska kartica je trajna, veljavnost pa je potrebno podaljševati vsako leto. Letna dovolilnica za parkiranje velja 12 mesecev od dneva izdaje. Obdelava vloge in podaljšanje / izdelava dovolilnice bo izvedena v roku do 15 delovnih dni. Cena letne dovolilnice za parkiranje osebnih vozil je 90 evrov. Popust za upravičence iz 42. člena Odloka o urejanju prometa v Občini Bled znaša 66,67%.

Vezana je na vozilo, v njej je zapisana registrska številka.
Kartica ni prenosljiva, zloraba se kaznuje. Parkiranje je dovoljeno le na označenih  parkirnih mestih, skladno z veljavnim odlokom, ki določa urejanje prometa v občini Bled.

Kdo jo lahko kupi?
Kupi jo lahko kdorkoli, tudi samostojni podjetnik ali pravna oseba. Blejska kartica stane 10 EUR in je enkratni strošek. Vsako leto bo potrebno isto kartico ponovno naložiti oziroma podaljšati dovolilnico.
Cena letne dovolilnice za parkiranje osebnih vozil znaša 90 EUR.

Kdo lahko uveljavlja popust?
Letno dovolilnico za parkiranje osebnih vozil s popustom se izda za vozilo, ki je:

  1. v zasebni lasti ali
  2. v službeni uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Bled, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice ali
  3. je v uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Bled na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu.

V kolikor fizična oseba uveljavlja popust, mora predložiti osebni dokument, iz  katerega je razvidno stalno prebivališče in prometno dovoljenje vozila, za katerega  se izdaja dovolilnica. V primeru, da je vozilo v službeni uporabi fizične osebe s  stalnim prebivališčem v Občini Bled, je potrebno v postopku izdaje dovolilnice predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da oseba za njegovo uporabo plačuje  predpisano boniteto.
V primeru, da je vozilo v uporabi fizične osebe s stalnim  prebivališčem v občini Bled na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, mora v postopku izdaje dovolilnice to izkazati s pogodbo.
Cena letne dovolilnice s popustom znaša 30 EUR, pri čemer se zaračuna tudi 10 EUR za Blejsko kartico.
Samostojni podjetniki in pravne osebe popusta ne morejo uveljavljati.

Ali lahko samostojni podjetnik ali pravna oseba kupi dovolilnico za svoje zaposlene?
Lahko, vendar mora biti priložen seznam prejemnikov dovolilnic z registrskimi številkami vozil. Na podlagi seznama se izda račun.
Letne dovolilnice se zaračuna brez popusta.

Kako se uporablja?
Na plačljivih parkiriščih je potrebno pridobiti parkirni listek na parkomatu. Blejsko  kartico približajte tiskalniku kartic. Nekateri parkomati listek izpišejo samodejno, pri drugih pa je potrebno pritisniti tipko »tiskaj«.
Počakajte, da vam  parkirni avtomat izda listek. Izdan parkirni listek namestite na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu.

Koliko časa je lahko vozilo parkirano?
Javne parkirne površine so razdeljene na dve coni – območje središča Bleda (I. cona)  in območje izven središča Bleda (II. cona). Praviloma so v I. coni parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno na največ dve ali štiri ure, v II. coni pa so parkirne  površine, na katerih je parkiranje časovno neomejeno. Na parkiriščih, kjer je parkiranje časovno omejeno, mora voznik označiti čas  prihoda, po izteku dovoljenega časa pa mora vozilo odpeljati.

Ali mora voznik vozila na parkiriščih s časovno omejenim parkiranjem označiti čas prihoda z uro?
Vedno. Vendar v primeru izpisa parkirnega listka iz parkomata, na katerem je zabeležen čas prihoda, dodatno označevanje časa s parkirno uro ni potrebno.

Kakšni so parkirni režimi na parkiriščih?
Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas, v katerem se plačuje, višina  parkirnine in dovoljen čas parkiranja je določen s sklepom župana. Na parkiriščih je  parkirni režim izražen s prometno signalizacijo.

Kaj storiti v primeru sprememb podatkov na kartici?
V primeru sprememb (zamenjava registrskih oznak ali vozila) se je potrebno s kartico in ustreznim dokumentom oglasiti v sprejemni pisarni  Občine Bled, oziroma spremembe javite na e-naslov: blejskakartica@bled.si ali tel: 04 575 01 31, da se podatki ažurirajo.

Kaj storiti v primeru izgube ali poškodovanja?
V primeru izgube ali poškodovanja se obrnite na tel. št. 04 575 01 31, Občina Bled. Pokličete lahko kadarkoli v poslovnem času od ponedeljka do petka.

Kaj storiti v primeru težav pri uporabi kartice na parkomatih?
V primeru težav pri uporabi pokličite na tel., ki je napisan na parkirnem avtomatu.

Skip to content