Krajevne skupnosti

Na območju občine Bled so ustanovljeni ožji deli občine, ki zajemajo naslednje krajevne skupnosti: Bled, Bohinjska Bela, Ribno in Zasip. Krajevne skupnosti so pravne osebe. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov občine Bled so določeni s statutom in odlokom občine. Premoženje s katerim upravljajo, je last občine, razen premoženja, ki ga je pridobila s sredstvi krajanov (donacije, darila, samoprispevki). Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s tem statutom, oziroma odlokom.

Statut občine Bled  – Uradni list RS, št. 67/2009

Odlok o krajevnih skupnostih v občini Bled – Uradni list RS, št. 46/1996

Sklep o soglasju k statutom krajevnih skupnosti v občini BledUradni list RS, št. 45/1997

Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti v občini BledUradni list RS, št. 137/2006

Mandat 2022 – 2026

KS Bled

KS Bled

Svet KS Bled

e-mail naslov: krajevnaskupnostbled@gmail.com

 1. predsednik: GABER ZUPANČIČ, zupancic.gaber@gmail.com
 2. podpredsednica: DARJA NOČ, darja.noc@gmail.com
 3. SREČKO KUNČIČ, kuncic.srecko@gmail.com
 4. BOJAN GOGALA, bojan.gogala@gmail.com
 5. ROBERT BOGOŽALEC, robert.bogo@gmail.com
 6. DANILO BERTONCELJ, restavratorstvo.bertoncelj@gmail.com
 7. DOMEN JAN, domen.jan@hotmail.com 

KS Bled obsega območje naselja Bled razen območja k. o. Rečica.

Število prebivalcev naselja Bled 1. 1. 2022: 5.239 (SURS, 2012).

* podatki o številu prebivalcev za naselje Bled vključujejo KS Bled in KS Rečica

KS Bohinjska Bela

KS Bohinjska Bela

Svet KS Bohinjska Bela

e-mail naslov: ksbohinjskabela@gmail.com

 1. predsednica: KATJA STUŠEK, katja.stusek@gmail.com
 2. podpredsednik: ANTON JAMAR, anton.jamar@telemach.net
 3. VINKO BRIC, vinko.bric50@gmail.com
 4. MIRKO KELBL, mirokelbl@gmail.com
 5. ŽIGA ZUPAN, zupanziga5@gmail.com

KS Bohinjska Bela obsega območja naselij Bohinjska Bela, Obrne, Kupljenik in Slamniki (SURS, 2022).

Skupaj
Bohinjska Bela 553
Kupljenik 56
Obrne 60
Slamniki 17
SKUPAJ 686

KS Rečica

KS Rečica

Svet KS Rečica

 1. predsednik JANEZ ZUPAN, zupa.an@gmail.com
 2. podpredsednica TATJANA PINTAR, tatjana.pintar@gmail.com
 3. JERNEJ SLIVNIK, jernej.slivnik@gmail.com
 4. NEŽA VOVK, neza.vovk@gmail.com
 5. MATJAŽ BERČON, mbercon@hotmail.com

KS Rečica obsega območje katastrske občine Rečica.

Število prebivalcev naselja Bled 1. 1. 2022: 5.239 (SURS, 2022).

* podatki o številu prebivalcev za naselje Bled vključujejo KS Bled in KS Rečica

 

KS Ribno

KS Ribno

Svet KS Ribno

 1. predsednik SAMO ZUPAN, samo.zupan@gmail.com
 2. podpredsednik FRANCI VALANT, franci.valant@gmail.com 
 3. MERI POKLUKAR, meri.poklukar@gmail.com
 4. BLAŽ AŽMAN, blazazman32@gmail.com
 5. BRANKO NOVOSEL, bnovosel8@gmail.com

KS Ribno obsega območja naselij Ribno, Koritno, Bodešče in Selo pri Bledu (SURS, 2022).

Skupaj
Bodešče 182
Koritno 233
Ribno 652
Selo pri Bledu 206
SKUPAJ 1.273

 

KS Zasip

KS Zasip

Svet KS Zasip

 1. predsednik KAREL SRAČNJEK, nika.mohorc@gmail.com
 2. podpredsednica EVA ŠTRAVS PODLOGAR, eva.stravs.podlogar@gmail.com 
 3. BARBARA ZALOKAR, barbara.zalokar1@gmail.com
 4. ALOJZ BURJA, slavko.burja53@gmail.com
 5. BRANKO STRMOLE, strmole.branko@gmail.com

KS Zasip obsega območje naselja Zasip.

Število prebivalcev naselja Zasip 1. 1. 2022: 1.052 (SURS, 2022).

Arhiv

Arhiv krajevnih skupnosti

Skip to content