Krajevne skupnosti

Na območju občine Bled so ustanovljeni ožji deli občine, ki zajemajo naslednje krajevne skupnosti: Bled, Bohinjska Bela, Ribno in Zasip. Krajevne skupnosti so pravne osebe. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov občine Bled so določeni s statutom in odlokom občine. Premoženje s katerim upravljajo, je last občine, razen premoženja, ki ga je pridobila s sredstvi krajanov (donacije, darila, samoprispevki). Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s tem statutom, oziroma odlokom.

Statut občine Bled  – Uradni list RS, št. 67/2009

Odlok o krajevnih skupnostih v občini Bled – Uradni list RS, št. 46/1996

Sklep o soglasju k statutom krajevnih skupnosti v občini BledUradni list RS, št. 45/1997

Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti v občini BledUradni list RS, št. 137/2006

KS Bled

KS Bled

Svet KS Bled

 1. METKA PAZLAR
 2. MAJA STAN
 3. BARBARA PLEŠEC
 4. POLONCA FRELIH
 5. BREDA CUZNAR
 6. DOMEN JAN
 7. URŠULA KAVALAR POBEGAJLO

KS Bled obsega območje naselja Bled razen območja k.o. Rečica.

Število prebivalcev naselja Bled 1. 1. 2018: 4.944 (SURS, 2018).

* podatki o številu prebivalcev za naselje Bled vključujejo KS Bled in KS Rečica

KS Bohinjska Bela

KS Bohinjska Bela

Svet KS Bohinjska Bela

 1. ANTON JAMAR
 2. BOŠTJAN RAZINGER
 3. DAVORIN BERNARD
 4. MARTINA PODLIPNIK PREŠEREN
 5. BOJAN BRGLEZ

KS Bohinjska Bela obsega območja naselij Bohinjska Bela, Obrne, Kupljenik in Slamniki (SURS, 2018).

Skupaj
Bohinjska Bela 547
Kupljenik 50
Obrne 68
Slamniki 17
SKUPAJ 682

KS Rečica

KS Rečica

Svet KS Rečica

 1. JANEZ ZUPAN
 2. ANA SVETE
 3. ALENKA STRAŽIŠAR
 4. DOMEN POGAČAR
 5. TOMAŽ SMOLEJ

KS Rečica obsega območje katastrske občine Rečica.

Število prebivalcev naselja Bled 1. 1. 2018: 4.944 (SURS, 2018).

* podatki o številu prebivalcev za naselje Bled vključujejo KS Bled in KS Rečica

 

KS Ribno

KS Ribno

Svet KS Ribno

 1. DUŠAN ŽNIDARŠIČ
 2. ALENKA ČEH
 3. ZLATKO BERNARD
 4. FRANCI VALANT
 5. MIHAELA PESRL

KS Ribno obsega območja naselij Ribno, Koritno, Bodešče in Selo pri Bledu (SURS, 2018).

Skupaj
Bodešče 168
Koritno 232
Ribno 607
Selo pri Bledu 216
SKUPAJ 1.223

 

KS Zasip

KS Zasip

Svet KS Zasip

 1. PETER ZUPAN
 2. ALJAŽ VIDIC
 3. FRANCI ŠMIT
 4. MAJA AMBROŽIČ
 5. MIJA KOVAČIČ

KS Zasip obsega območje naselja Zasip.

Število prebivalcev naselja Zasip 1. 1. 2018: 1.024 (SURS, 2018).

Skip to content