Krajevne skupnosti

Na območju občine Bled so ustanovljeni ožji deli občine, ki zajemajo naslednje krajevne skupnosti: Bled, Bohinjska Bela, Ribno in Zasip. Krajevne skupnosti so pravne osebe. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov občine Bled so določeni s statutom in odlokom občine. Premoženje s katerim upravljajo, je last občine, razen premoženja, ki ga je pridobila s sredstvi krajanov (donacije, darila, samoprispevki). Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s tem statutom, oziroma odlokom.

Statut občine Bled  – Uradni list RS, št. 67/2009

Odlok o krajevnih skupnostih v občini Bled – Uradni list RS, št. 46/1996

Sklep o soglasju k statutom krajevnih skupnosti v občini BledUradni list RS, št. 45/1997

Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti v občini BledUradni list RS, št. 137/2006

Mandat 2022 – 2026

KS Bled

KS Bled

Svet KS Bled

e-mail naslov: krajevnaskupnostbled@gmail.com

 1. predsednik: GABER ZUPANČIČ,
 2. podpredsednica: DARJA NOČ,
 3. SREČKO KUNČIČ,
 4. BOJAN GOGALA,
 5. ROBERT BOGOŽALEC,
 6. DANILO BERTONCELJ,
 7. DOMEN JAN,

KS Bled obsega območje naselja Bled razen območja k. o. Rečica.

Število prebivalcev naselja Bled: 4.308 (SURS, 1.1.2023).

 

KS Bohinjska Bela

KS Bohinjska Bela

Svet KS Bohinjska Bela

e-mail naslov: ksbohinjskabela@gmail.com

 1. predsednica: KATJA STUŠEK,
 2. podpredsednik: ANTON JAMAR,
 3. VINKO BRIC,
 4. MIRKO KELBL,
 5. ŽIGA ZUPAN,

KS Bohinjska Bela obsega območja naselij Bohinjska Bela, Obrne, Kupljenik in Slamniki (SURS, 1.1.2023).

Skupaj
Bohinjska Bela 565
Kupljenik 49
Obrne 54
Slamniki 17
SKUPAJ 685

KS Rečica

KS Rečica

Svet KS Rečica

 1. predsednik JANEZ ZUPAN,
 2. podpredsednica TATJANA PINTAR,
 3. JERNEJ SLIVNIK,
 4. NEŽA VOVK,
 5. MATJAŽ BERČON,

KS Rečica obsega območje katastrske občine Rečica.

Število prebivalcev naselja Rečica: 932 (SURS, 1.1.2023).

 

KS Ribno

KS Ribno

Svet KS Ribno

 1. predsednik SAMO ZUPAN,
 2. podpredsednik FRANCI VALANT,
 3. MERI POKLUKAR,
 4. BLAŽ AŽMAN,
 5. BRANKO NOVOSEL,

KS Ribno obsega območja naselij Ribno, Koritno, Bodešče in Selo pri Bledu (SURS, 1.1.2023).

Skupaj
Bodešče 162
Koritno 238
Ribno 643
Selo pri Bledu 204
SKUPAJ 1.247

 

KS Zasip

KS Zasip

Svet KS Zasip

 1. predsednik KAREL SRAČNJEK,
 2. podpredsednica EVA ŠTRAVS PODLOGAR,
 3. BARBARA ZALOKAR,
 4. ALOJZ BURJA,
 5. BRANKO STRMOLE,

KS Zasip obsega območje naselja Zasip.

Število prebivalcev naselja Zasip: 1.018 (SURS, 1.1.2023).

 

Opomba:

Statistična definicija v splošnem šteje med prebivalce neke občine naslednje osebe:

– tiste, ki imajo v občini stalno prebivališče in nimajo začasnega prebivališča, ki bi trajalo vsaj eno leto, drugje (v drugi občini ali tujini),

– tiste, ki imajo v občini začasno prebivališče z veljavnostjo najmanj enega leta, ne glede na to, ali imajo morda stalno prebivališče kje drugje.

Državljanstvo teh oseb ni pomembno.

 

Število prebivalcev na dan 1.1.2021, 1.1.2022 in 1.1.2023 po naseljih

01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023
Prebivalstvo – SKUPAJ Prebivalstvo – SKUPAJ Prebivalstvo – SKUPAJ
SKUPAJ OBČINA BLED 8.217 8.250 8.190
Bled 4.255 4.301 4.308
Rečica 926 938 932
Bodešče 179 182 162
 Bohinjska Bela 557 553 565
Koritno 225 233 238
Kupljenik 58 56 49
Obrne 63 60 54
Ribno 662 652 643
Selo pri Bledu 209 206 204
Slamniki 18 17 17
Zasip 1065 1052 1018

Arhiv

Arhiv krajevnih skupnosti

Skip to content