Kmetijstvo in podeželje

Kmetijstvo in podeželje

Kmetijstvo

Občina Bled vsako leto nameni del proračunskih sredstev za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja.

Na podlagi javnega razpisa se sredstva razdelijo za:

  • naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
  • naložbe za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč,
  • plačilo zavarovalnih premih,
  • naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih,
  • naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
  • izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja,
  • investicije za delo v gozdu,
  • podporo delovanju društvom s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

 

V sklopu projekta Arhitektura gorenjskih vasi je bila izdana publikacija Od stoga do kozuca.

Določila za postavitev pomožnih kmetijskogozdarskih objektov so navedena v 75. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Bled.

Kontakt

Marija Ferjan; Služba za družbene in gospodarske dejavnosti; tel.: 04 575 01 16; marija.ferjan@bled.si

Skip to content