Režijski obrat

Režijski obrat v Občini Bled deluje na naslednjih področjih:

– upravljanje s parkirišči;

– prodaja Blejske kartice* (samo preko spleta);

– upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti na celinskih vodah;

– upravljanje s celinskimi vodami,

– upravljanje z naravnimi vrednotami,

– upravljanje z objekti kulturne dediščine in spomeniki ter drugimi zavarovanimi območji;

– vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in objektov v lasti občine;

– vzdrževanje in urejanje druge infrastrukture, javnih površin ter zemljišč.

Skip to content