Služba za družbene in gospodarske dejavnosti

Služba za družbene in gospodarske dejavnosti zagotavlja izvajanje javnih storitev na področju predšolske vzgoje, obveznega šolskega izobraževanja, glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Poleg tega skrbi za razvoj športa, kulture, socialnega varstva, zdravstva, mladih, starejših ter vzgoje in izobraževanja.

Skip to content