Veljavni akti

Katalog lokalnih predpisov vsebuje pravne akte, razvrščene po pravnem področju. Objavljeni so v polnem besedilu s spremnimi podatki (datum sprejema, datum objave, datum začetka veljavnosti, datum prenehanja veljavnosti, spremembe in dopolnitve predpisa, veljavno besedilo predpisa).

Statut Občine Bled – Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2009, 87/2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017

Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled – Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2009; UGSO, št. 7/2013, 30/2017

Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Občine Bled – Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2022

Prostorski informacijski sistem – PISO

Lokalni predpisi

Veljavni prostorski akti

Občinski razvojni program

Celostna prometna strategija

Strategija trajnostnega razvoja blejskega turizma

Strategija lokalnega razvoja LAS Zgornja Gorenjska – BOJA

Lokalni energetski koncept Občine Bled

Bodoči večji infrastrukturni projekti:

 

 

Skip to content