Javni razpisi in javne razgrnitve

Aktualni razpisi in javne razgrnitve
Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bled za leto 2018 - ukrep 8
Datum objave: 24. 9. 2018 1:00
Rok oddaje: 15. 10. 2018 23:59
Šifra: 410-19/2018-67

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz Proračuna Občine Bled za ukrep št. 8 - podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v skupni višini 5.000 EUR.

Več v prilogi.

Ostali razpisi
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2018
Datum objave: 13. 9. 2018 7:00
Rok oddaje: 10. 10. 2018 23:59
Šifra: 041-10/2018

Pogoji so objavljeni v prilogi.

Javni razpisi
Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled
Datum objave: 1. 8. 2018 10:00
Rok oddaje: 18. 10. 2018 19:00
Šifra: 041-5/2018

Razpis rednih volitev članov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled.

 

Potekli razpisi in javne razgrnitve