Javni razpisi in javne razgrnitve

Aktualni razpisi in javne razgrnitve

Javna naročila
Skupni prometni prostor Veslaška promenada Bled
Datum objave: 21. 8. 2018 9:00
Rok oddaje: 7. 9. 2018 12:00
Šifra: 430-9/2018

Predmet JN:
- preplastitev cestišča,
- vertikalna prometna signalizacija,
- sistem potopnih stebričkov,
- urbana oprema,
- zasaditev dreves,
- ureditev javne razsvetljave,
- ureditev odvodnjavanja,
- števec pešcev in kolesarjev.

Javni razpisi
Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled
Datum objave: 1. 8. 2018 10:00
Rok oddaje: 3. 9. 2018 23:59
Šifra: 041-5/2018

Razpis rednih volitev članov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled.

 

Potekli razpisi in javne razgrnitve