Javni razpisi in javne razgrnitve

Aktualni razpisi in javne razgrnitveOstali razpisi
Namera o oddaji nepremičnin v najem - Jurček Hom
Datum objave: 28. 3. 2019 12:00
Rok oddaje: 17. 4. 2019 23:59
Šifra: /

Predmet oddaje v najem je nepremičnina na naslovu Rebr 29, Zasip, ki v naravi predstavlja gostinski objekt (bivša Picerija Jurček) v izmeri 90 m2 s pripadajočim zemljiščem na parc. št. 450/2, k. o. Zasip. Nepremičnina se oddaja v najem za obdobje med 1. majem 2019 in 31. decembrom 2019 za gostinsko dejavnost z namenom popestritve turistične točke na Homu. Več v prilogi. 

Potekli razpisi in javne razgrnitve