Javni razpisi in javne razgrnitve

Aktualni razpisi in javne razgrnitve


Javni pozivi
Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Bled za leto 2020
Datum objave: 9. 1. 2020 14:00
Rok oddaje: 30. 9. 2020 23:59
Številka: 410-5/2020

Rok za oddajo vlog je 30. 9. 2020 oz. do porabe sredstev.
 
Več v razpisni dokumentaciji. 

Potekli razpisi in javne razgrnitve