Javni razpisi in javne razgrnitve

Aktualni razpisi in javne razgrnitve

Ostali razpisi
Glasovanje za izbrane projekte 'Moj kraj, moj projekt 2023'
Datum objave: 9. 12. 2022 1:00
Rok oddaje: 15. 1. 2023 23:59
Številka: 411-6/2022

Tekom poletja smo v okviru spletne ankete in ankete objavljene v Blejskih novicah občane in občanke pozvali k oddaji predlogov za boljši Bled. Do septembra smo na Občino Bled prejeli skupno 21 odzivov, oz. 17 predlogov. Strokovne službe smo v tem času preverili izvedljivost posameznih projektov.
V nadaljevanju predstavljamo posamezne predloge in vas prosimo za glasovanje. O izboru projektov oz. umestitvi v proračun Občine Bled za leto 2023 lahko občan, ki je starejši od 14 let glasuje le enkrat, pri tem pa se je potrebno validirati z e-mail naslovom ali imenom in priimkom. Občan izbere projekte do skupne vrednosti 50.000 EUR. Glasovi, ki bodo presegli skupno vrednost 50.000 EUR bodo izločeni. Vaše glasove pričakujemo do vključno 15. 1. 2023. Anketa je dostopna na: https://forms.gle/1cpfP37ZiUyVnBx99 .

Izbrani projekti o katerih glasujete občani in občanke
1. Otroško igrišče (50.000 EUR). Predvideva se ureditev otroškega igrišča s sodobnimi igrali v okviru Športnega parka Bledec.

2. Zunanji vadbeni park za vse generacije (20.000 EUR). Vadbeni park za vse generacije bi vzpostavili ob Športnem parku Bledec. Za to območje se trenutno pridobiva gradbeno dovoljenje.

3. Betonske mize za namizni tenis (10.000 EUR). Investicija predvideva ureditev manjšega območja in postavitev dveh betonskih miz za namizni tenis v Športnem parku Bledec, ki bi bile tekom celega leta prosto dostopne vsem.

4. Ureditev parka Kapnk ob Jezernici (50.000 EUR). Predlog predvideva pripravo projektne dokumentacije vključno s pridobitvijo soglasij oz. mnenj, krajinsko ureditev območja s čiščenjem struge potoka, sprehajano potjo in urbano opremo, parka Kapnk, ki se razteza ob Jezernici.

5. Zasaditev drevoreda (30.000 EUR). Drevored bi zasadili na površinah, ki bi omogočali prijetnejše sprehode in kolesarjenje v poletni vročini, tam, kjer bi lastniki zemljišč to dopustili. Projekt obsega usklajevanje z lastniki zemljišč, pripravo krajinske zasnove in zasaditev.


Javna naznanila
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bled
Datum objave: 28. 11. 2022 13:41
Rok oddaje: 17. 2. 2023 23:59
Številka: 3505-5/2015-751

Javna razgrnitev četrtih sprememb OPN Občine Bled bo potekala v poslovnem času Občine Bled od ponedeljka, 19. 12. 2022, do vključno petka, 17. 2. 2023, v preddverju Občine Bled.
Predlog prostorskega akta bo hkrati v tem času objavljen na spletni strani www.e-bled.si .
Javna obravnava bo potekala v sredo, 1. 2. 2023 ob 16:00 uri v Festivalni dvorani Bled.
Več v priponki.Javni pozivi
Javni poziv za posredovanje podatkov, ki bodo osnova za izračun pavšalnega zneska turistične takse v občini Bled za leto 2022
Datum objave: 15. 7. 2022 9:23
Rok oddaje: 31. 1. 2023 23:59
Številka: 322-6/2022

Občina Bled poziva vse nove zavezance iz 4. člena Odloka o turistični taksi v občini Bled in obstoječe zavezance, ki sem jim spreminjajo podatki za odmero pavšalne turistične takse, da svoje podatke javijo na Občino Bled najkasneje do 31. 1. 2023.
Več o pavšalni turistični taksi si lahko preberete na spletni strani Občine Bled .
Podatke lahko javijo preko spletnega obrazca, obrazca (v prilogi) in ga osebno oddajo v sprejemno pisarno Občine Bled, ga pošljejo na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled ali preko elektronskega naslova na obcina@bled.si . 

Potekli razpisi in javne razgrnitve

Skip to content