Proračun

2020

Proračun Občine Bled za leto 2020

2019

Polletno poročilo Občine Bled za leto 2019

Evidenčna naročila nad 10.000 EUR

Proračun Občine Bled za leto 2019

Začasno financiranje januar – marec 2019

Zaključni račun za leto 2018

2018

Polletno poročilo Občine Bled za leto 2018

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – Rebalans 1

Proračun Občine Bled za leto 2018

Evidenčna naročila nad 10.000 EUR

Zaključni račun za leto 2017

2017

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – Rebalans 2

Polletno poročilo Občine Bled za leto 2017

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – Rebalans 1

Proračun 2017

Evidenčna naročila nad 10.000 EUR

Zaključni račun za leto 2016

2016

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2016 – Rebalans 1

Proračun Občine Bled za leto 2016

Polletno poročilo Občine Bled za leto 2016

Evidenčna naročila nad 10.000 EUR

2015

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 – Rebalans 2

Proračun Občine Bled za leto 2015

Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2015

Polletno poročilo Občine Bled za leto 2015

2014

Polletno poročilo Občine Bled za leto 2014