E-oskrba na domu

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za izbor operacije »E-oskrba na domu«, ki ga je pripravilo ob podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za izvajalca storitve E-oskrba izbralo Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije. 

E-oskrba je socialnovarstvena storitev socialnega servisa, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo.

Uporabnik ima na svojem domu nameščen varovalni telefon z zvočnikom, mikrofonom in velikim SOS gumbom. S pritiskom nanj se na enostaven način takoj poveže z asistenčnim centrom, ki je na voljo 24 ur na dan in vse dni v tednu. Če uporabnik do varovalnega telefona ne more (na primer zaradi padca) oziroma ni v njegovi bližini, lahko klic sproži s pritiskom na SOS gumb na zapestnici. Uporabnik lahko sproži klic na pomoč tudi s posebnim obeskom s SOS gumbom, ki v primeru padca tudi samodejno sproži klic v asistenčni center. V  asistenčnem centru strokovno osebje organizira ustrezno pomoč; če je potrebno, na dom uporabnika tudi napoti reševalce.

 Upravičenci do »E-oskrbe na domu«

Do prejemanja e-oskrbe v okviru operacije »E-oskrba na domu« so upravičene osebe, ki podajo pisno izjavo da so polnoletne osebe, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in živijo na svojem domu oziroma ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe in so upravičene do e-oskrbe v skladu s predmetnim javnim razpisom, pri čemer se v zagotavljanje e-oskrbe prednostno vključuje osebe, ki podajo pisno izjavo, da:

  1. jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost ali
  2. v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo ali
  3. so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju ali
  4. zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo ali
  5. so stari 65 let ali več in živijo pretežni del dneva sami (v nadaljnjem besedilu: upravičenci do E-oskrbe)

Javni razpis za izbor operacije »E-oskrba na domu« sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, zato so storitve e-oskrbe v času trajanja projekta, za upravičence brezplačne.

Obrazci in prijava je dostopna tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content