E-oskrba na domu

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za izbor operacije »E-oskrba na domu«, ki ga je pripravilo ob podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za izvajalca storitve E-oskrba izbralo Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije. Slovenija je sredstva pridobila od Evropskega socialnega sklada in virov REACT-EU, skladno s tem pa bo uporaba storitve E-oskrba za 5.000 upravičencev do 30. septembra 2023 brezplačna. Telekom Slovenije bo z vklopom prvih upravičencev pričel sredi aprila 2022.

E-oskrba je socialnovarstvena storitev socialnega servisa, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo.

Uporabnik ima na svojem domu nameščen varovalni telefon z zvočnikom, mikrofonom in velikim SOS gumbom. S pritiskom nanj se na enostaven način takoj poveže z asistenčnim centrom, ki je na voljo 24 ur na dan in vse dni v tednu. Če uporabnik do varovalnega telefona ne more (na primer zaradi padca) oziroma ni v njegovi bližini, lahko klic sproži s pritiskom na SOS gumb na zapestnici. Uporabnik lahko sproži klic na pomoč tudi s posebnim obeskom s SOS gumbom, ki v primeru padca tudi samodejno sproži klic v asistenčni center. V  asistenčnem centru strokovno osebje organizira ustrezno pomoč; če je potrebno, na dom uporabnika tudi napoti reševalce.

Do brezplačne storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki:

  • so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami;
  • zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo;
  • jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost;
  • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo;
  • so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju.

Kje se lahko E-oskrbo naroči in pridobi več informacij?

Za naročilo in več informacij sta na voljo brezplačna številka 080 12 13 in e-naslov: eoskrba@telekom.si.
Prav tako dodatne informacije in naročilo storitve zagotavlja Zveza društev upokojencev Slovenije.
Več informacij je na voljo tudi na: E-oskrba – Zasebni uporabniki – Telekom Slovenije

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content