Župan

zupan-bledJanez Fajfar (roj. l. 1955) je župan četrti mandat, in sicer od leta 2006. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani etnolog in profesor geografije. Pred tem je bil direktor hotela Vila Bled, ki je s članstvom v mednarodni verigi Relais & Chateaux veljal za najprestižnejši hotel v Sloveniji. V Vili Bled je bil vse od leta 1984, ko je državni protokol ni več uporabljal za svoje namene. V tem času je vzpostavil veliko število stikov na domači in mednarodni ravni. Je član številnih združenj in dobitnik mednarodnih odlikovanj. Med pomembnejšimi so podelitev statusa svobodnega meščana londonskega Cityja, zlati častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo, odlikovanje koroškega deželnega glavarja …

Janez Fajfar si pri svojem delu prizadeva za usklajevanje pogledov posameznih interesnih skupin v občini. Pri tem odločno zagovarja temeljne vrednote družbenega dialoga, pri uveljavljanju razvojnih konceptov v občini pa poudarja pomembno tradicijo, ki jo imajo posamezni kraji, in s tem sporočilo trajnosti. Zaveda se krhkosti in občutljivosti dragocenega prostora, v katerem živimo. Skupaj z občinsko upravo in drugimi dejavniki razvoja v občini si prizadeva, da bo Bled ponovno prepoznaven kot izjemno letovišče in prijeten kraj za vsakodnevno življenje slehernega občana.

Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja tudi občinski svet, ga sklicuje in vodi seje, nima pa pravice glasovanja. Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine.

 

Župani v preteklih mandatih:

2014-2018: Janez Fajfar
2010-2014: Janez Fajfar
2006–2010: Janez Fajfar
2002–2006: Jože Antonič
1998–2002: Boris Malej
1995–1998: Vinko Golc

 

Skip to content