Župan

Anton Mežan

Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja tudi občinski svet, ga sklicuje in vodi seje, nima pa pravice glasovanja. Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine.

Anton Mežan, rojen 27. 10. 1975, z družino živim na Bledu, v Starem jedru Grad, na manjši kmetiji, ki je domačinom znana pod imenom ”pr’ Žanšč”.

Samostojni podjetnik na področju organizacije prireditev ter produkcije in izvedbe predstav sem postal kmalu po končanem služenju vojaškega roka, že leta 1995. Do danes sem kot Čarodej Toni zabeležil preko 4700 javnih nastopov. To so neprecenljive izkušnje, ki mi koristijo tudi pri mojem udejstvovanju v lokalni politiki.

Leta 1997 sem prevzel družinsko tradicijo prevozov s kočijami po Bledu. V šestindvajsetih sezonah sem uveljavil številne novosti in spoznal, kako skozi svoje oči vidijo Bled naši turisti.

Politika  me je navduševala že od osnovnošolskih let. Leta 1998 sem bil kot mlad fant prvič del volilne kampanje pri enem od takratnih kandidatov za župana. Bil sem imenovan za predstavnika občine v svetu območne enote Javnega sklada za kulturne dejavnosti, kar je bila moja prva uradna funkcija. Po lokalnih volitvah 2002 sem postal podpredsednik Prireditvenega sveta Očine Bled. Največji projekt je bil priprava in izvedba prireditev ob tisoči obletnici prve pisne omembe Bleda.

Leta 2006 sem ustanovil Listo Tonija Mežana, ki je že dva mandata daleč najuspešnejša lista v lokalnem političnem prostoru. Na volitvah 2018 so nam volivke in volivci zaupali pet od sedemnajstih svetniških mest, kar v zgodovini Občine Bled ni uspelo še nikomur. Rezultat smo na zadnjih lokalnih volitvah 2022 še nadgradili in prejeli 24.20% glasov.

V vsej svoji karieri sem bil član, podpredsednik ali predsednik različnih komisij in odborov ter predstavnik občine v različnih institucijah. Mnogi me poznajo kot organizatorja številnih uspešno izvedenih prireditev, okoli sto jih je v preteklosti na Bledu potekalo pod mojo taktirko. Od leta 2012 sem med drugim tudi pooblaščenec upravne enote za sklepanje zakonskih zvez. Med leti 2010 in 2018 sem opravljal funkcijo podžupana, prvi mandat nepoklicno, drugega poklicno.

Na zadnjih lokalnih volitvah sem prvič kandidiral za župana. Občanke in občani so mi namenili čast in odgovornost opravljati funkcijo župana Občine Bled.

Tako sem vstopil v novo poglavje. Želim biti župan, ki posluša in sliši, ki je učinkovit in ažuren. Zavedam se, da so pričakovanja občank in občanov visoka. S svojo ekipo se bom potrudil upravičiti izkazano zaupanje.

Župani v preteklih mandatih:

2018-2022: Janez Fajfar
2014-2018: Janez Fajfar
2010-2014: Janez Fajfar
2006–2010: Janez Fajfar
2002–2006: Jože Antonič
1998–2002: Boris Malej
1995–1998: Vinko Golc

 

Skip to content