Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bled – Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/2015

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bled – Uradno glasilo slovenskih občin št. 52/2021

 

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V LETU 2021

Lastniki in uporabniki nepremičnin oziroma zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko pridobijo informacije o podatkih za odmero NUSZ v letu 2021, pri pristojni osebi v občinski upravi, od 1. 3. 2021 do 12. 3. 2021.  Za informacije in dodatna pojasnila smo vam na voljo, v času uradnih ur, na tel. št. 04 575 01 35.

Podatke o spremembi zavezanca za plačilo NUSZ lahko sporočite na e-naslov: obcina@bled.si

Skladno s 17. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/2015, 52/2020) so zavezanci dolžni sporočiti Občini Bled vse spremembe v roku 30 dni od nastanka le teh. Odlok predvideva tudi kazenske določbe v kolikor pravna ali fizična oseba sprememb ne sporoči.

Za zagotovitev enakopravnosti obdavčitve občanov pozivamo vse zavezance z netočnimi podatki, da te nemudoma uredijo.

Občinska uprava Občine Bled

Skip to content