Lokalne volitve

Lokalne volitve 2022

Izidi rednih lokalnih volitev z dne 20. 11. 2022 in 3. 12. 2022

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/0883/1268/17 in 93/20 – odl. US) objavljamo Poročila o izidu rednih volitev župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti Občine Bled, ki so potekale dne 20. 11. 2022.

 

Drugi krog glasovanja za izvolitev župana

 

Kandidacijske liste, udeležba in rezultati

so objavljeni tule.

 

Predčasno glasovanje na lokalnih volitvah v občini Bled

V občini Bled bo predčasno glasovanje potekalo v sredo, 16. novembra 2022  med 7. in 19. uro na volišču v prostorih Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled.

JAVNA OBJAVA SEZNAMA POTRJENIH KANDIDATUR IN LIST KANDIDATOV ZA ŽUPANA, ČLANE OBČINSKEGA SVETA IN ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA REDNE VOLITVE V OBČINI BLED, KI BODO 20. NOVEMBRA 2022

 

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), v zvezi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21), Občinska volilna komisija Občine Bled za redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov krajevnih skupnosti v Občini Bled, ki bodo 20. novembra 2022, objavlja naslednje sezname:

I. ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE BLED SO BILE POTRJENE NASLEDNJE KANDIDATURE:

župan_kandidati_izžreb. vrstni red

II. ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED SO BILE POTRJENE NASLEDNJE LISTE KANDIDATOV:

liste kandidatov_OS_izžreb. vrstni red

III. ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI SO BILE POTRJENE NASLEDNJE KANDIDATURE:

Krajevna skupnost Bled

Volilna enota: 1

ks bled_I.ve_kandidati_izžreb. vrstni red

Volilna enota: 2

ks bled_II.ve_kandidati_izžreb. vrstni red

Volilna enota: 3

ks bled_III.ve_kandidati_izžreb. vrstni red

Krajevna skupnost Bohinjska Bela

Volilna enota: 1

ks boh. bela_kandidati_izžreb. vrstni red

Krajevna skupnost Rečica

Volilna enota: 1

ks rečica_kandidati_izžreb. vrstni red 

Krajevna skupnost Ribno

Volilna enota: 1

ks ribno_I.ve_kandidati_izžreb. vrstni red

Volilna enota: 2

ks ribno_II.ve_kandidati_izžreb. vrstni red

Volilna enota: 3

ks ribno_III.ve_kandidati_izžreb. vrstni red

Volilna enota: 4

ks ribno_IV.ve_kandidati_izžreb. vrstni red

Krajevna skupnost Zasip

Volilna enota: 1

ks zasip_kandidati_izžreb. vrstni red

 

Žreb seznama kandidatur oziroma list kandidatov

Spoštovani predstavniki kandidatur oziroma list kandidatov.

Obveščamo vas, da bo žreb seznama kandidatur oziroma list kandidatov (žrebanje vrstnega reda) dne 27. 10. 2022 ob 19. uri v poročni dvorani na Občini Bled, Cesta svobode 13, Bled.

Vabljeni, da se žreba udeležite.

Občinska volilna komisija Občine Bled

Martina Hren l. r.

Zapisnik o določitvi seznama kandidatur oziroma list kandidatov

 

Splošno

Občinska volilna komisija Občine Bled poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da do vključno 15. SEPTEMBRA 2022 posredujejo predloge kandidatov za imenovanje volilnih odborov za lokalne volitve 2022. Več.

Stopnja in naziv izobrazbe

Instruktivni vzorci obrazcev kandidatur, ki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe, zato vam ga prilagamo za potrebe izpolnjevanja obrazca ob vložitvi kandidatur.

 • 000 – Brez izobrazbe
 • 110 – Nepopolna osnovnošolska
 • 120 – Osnovnošolska izobrazba
 • 130 – Nižja poklicna izobrazba
 • 140 – Srednja poklicna izobrazba
 • 150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
 • 161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
 • 162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
 • 170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
 • 181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
 • 182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

Glasovanje

Kandidatura za župana

Seznam potrjenih kandidatur za župana

 • ANTON MEŽAN
 • ROMANA PURKART
 • JANEZ FAJFAR

Seznam vloženih kandidatur za župana

 • 28. 9. 2022: ANTON MEŽAN
 • 19. 10. 2022: ROMANA PURKART
 • 19. 10. 2022: JANEZ FAJFAR

Kandidatura za občinski svet

Seznam potrjenih kandidatur za občinski svet

 • LISTA TONIJA MEŽANA
 • LISTA ZA KULTURO IN ŠPORT
 • GIBANJE SVOBODA
 • VESNA ZELENA STRANKA
 • SOCIALNI DEMOKRATI
 • NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 • LISTA BLED 365
 • TURISTIČNO PODJETNIŠKA LISTA
 • SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
 • LEVICA
 • SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 • ŽUPANOVA LISTA RAD IMAM BLED

Seznam vloženih kandidatur za občinski svet

 • 12. 10. 2022: LISTA TONIJA MEŽANA
 • 17. 10.2022: LISTA ZA KULTURO IN ŠPORT
 • 19. 10. 2022: GIBANJE SVOBODA
 • 19. 10. 2022: VESNA ZELENA STRANKA
 • 19. 10. 2022: SOCIALNI DEMOKRATI
 • 19. 10. 2022: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 • 19. 10. 2022: LISTA BLED 365
 • 19. 10. 2022: TURISTIČNO PODJETNIŠKA LISTA
 • 20. 10. 2022: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
 • 20. 10. 2022: LEVICA
 • 20. 10. 2022: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 • 20. 10. 2022: ŽUPANOVA LISTA RAD IMAM BLED

Krajevne skupnosti

Seznam potrjenih kandidatur za krajevne skupnosti

 • MARJAN VIDIC IN SKUPINA VOLIVCEV – KS BLED: 1., 2. IN 3. VOLILNA ENOTA
 • MAJDA HAJNRIHAR IN SKUPINA VOLIVCEV – KS RIBNO: 2. VOLILNA ENOTA (KORITNO)
 • JANJA JAN IN SKUPINA VOLIVCEV – KS  BLED: 3. VOLILNA ENOTA
 • VESNA ZELENA STRANKA – KS BLED: 3. VOLILNA ENOTA, KS ZASIP, KS BOHINJSKA BELA
 • ALJOŠA AŽMAN IN SKUPINA VOLIVCEV – KS RIBNO: 1. VOLILNA ENOTA (RIBNO)
 • VLADIMIRA POLJANEC – KS RIBNO: 4. VOLILNA ENOTA (SELO PRI BLEDU)
 • JOŽE KOŽELJ IN SKUPINA VOLIVCEV – KS RIBNO: 3. VOLILNA ENOTA (BODEŠČE)
 • LEVICA – KS BLED: 2. IN 3. VOLILNA ENOTA, KS RIBNO: 2. VOLILNA ENOTA (KORITNO), KS ZASIP
 • MILAN RAVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV – KS BOHINJSKA BELA
 • ROMAN ŠIMNOVEC IN SKUPINA VOLIVCEV – KS BOHINJSKA BELA
 • BOJAN TRSEGLAV IN SKUPINA VOLIVCEV – KS ZASIP
 • METKA ZUPAN IN SKUPINA VOLIVCEV – KS REČICA

Seznam vloženih kandidatur za krajevne skupnosti

 • 7. 10. 2022: MARJAN VIDIC IN SKUPINA VOLIVCEV – KS BLED: 1., 2. IN 3. VOLILNA ENOTA
 • 14. 10. 2022: MAJDA HAJNRIHAR IN SKUPINA VOLIVCEV – KS RIBNO: 2. VOLILNA ENOTA (KORITNO)
 • 17. 10. 2022: JANJA JAN IN SKUPINA VOLIVCEV – KS  BLED: 3. VOLILNA ENOTA
 • 19. 10. 2022: VESNA ZELENA STRANKA – KS BLED: 3. VOLILNA ENOTA, KS ZASIP, KS BOHINJSKA BELA
 • 19. 10. 2022: ALJOŠA AŽMAN IN SKUPINA VOLIVCEV – KS RIBNO: 1. VOLILNA ENOTA (RIBNO)
 • 19. 10. 2022: VLADIMIRA POLJANEC – KS RIBNO: 4. VOLILNA ENOTA (SELO PRI BLEDU)
 • 19. 10. 2022: JOŽE KOŽELJ IN SKUPINA VOLIVCEV – KS RIBNO: 3. VOLILNA ENOTA (BODEŠČE)
 • 20. 10. 2022: LEVICA – KS BLED: 2. IN 3. VOLILNA ENOTA, KS RIBNO: 2. VOLILNA ENOTA (KORITNO), KS ZASIP
 • 20. 10. 2022: MILAN RAVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV – KS BOHINJSKA BELA
 • 20. 10. 2022: ROMAN ŠIMNOVEC IN SKUPINA VOLIVCEV – KS BOHINJSKA BELA
 • 20. 10. 2022: BOJAN TRSEGLAV IN SKUPINA VOLIVCEV – KS ZASIP
 • 20. 10. 2022: METKA ZUPAN IN SKUPINA VOLIVCEV – KS REČICA
Arhiv lokalnih volitev

Lokalne volitve 2018

 

Glasovanje

PREDČASNO GLASOVANJE – LOKALNE VOLITVE 2018 V OBČINI BLED

Predčasno  glasovanje v Občini Bled bo potekalo v sredo, 14. novembra 2018 med 7. in 19. uro na volišču Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled v Poročni dvorani.

Poročilo o izidu na lokalnih volitvah v Občini Bled v letu 2018

Kandidatura za župana

Seznam vloženih kandidatur
 • 17. 10. 2018: JANEZ FAJFAR
Seznam potrjenih kandidatur
 • JANEZ FAJFAR

Kandidatura za občinski svet

Seznam vloženih kandidatur
 • 2. 10. 2018: LISTA TONIJA MEŽANA
 • 15. 10. 2018: STRANKA LEVICA
 • 15. 10. 2018: SMC STRANKA MODERNEGA CENTRA
 • 15. 10. 2018: LISTA BLED 365
 • 16. 10. 2018: SDS
 • 16. 10. 2018: LISTA ZA KULTURO IN ŠPORT
 • 16. 10. 2018: LISTA MARJANA ŠARCA
 • 17. 10. 2018: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 • 17. 10. 2018: TURISTIČNO PODJETNIŠKA LISTA
 • 17. 10. 2018: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 • 18. 10. 2018: LISTA PRIJATELJEV BLEDA
 • 18. 10. 2018: RAD IMAM BLED
 • 18. 10. 2018: SOCIALNI DEMOKRATI BLED
Seznam potrjenih kandidatur
 • LISTA TONIJA MEŽANA
 • LEVICA
 • SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
 • BLED 365
 • SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
 • LISTA ZA KULTURO IN ŠPORT
 • LISTA MARJANA ŠARCA
 • NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 • TURISTIČNO PODJETNIŠKA LISTA
 • SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 • LISTA PRIJATELJEV BLEDA
 • RAD IMAM BLED
 • SOCIALNI DEMOKRATI

Volilni odbori

Krajevne skupnosti

Seznam vloženih kandidatur za krajevne skupnosti
Krajevna skupnost Bled
Predlagatelj Volilna enota Datum vložitve
Janja Jan in skupina volivcev III 17. 10. 2018
Zofija Naglič in skupina volivcev III 18. 10. 2018
OO socialnih demokratov Bled II 18. 10. 2018
OO SLS Bled I, II, III 18. 10. 2018
Krajevna skupnost Bohinjska Bela
Predlagatelj Volilna enota Datum vložitve
Milan Ravnik in skupina volivcev I 17. 10. 2018
Andrej Jalen in skupina volivcev I 18. 10. 2018
Krajevna skupnost Rečica
Predlagatelj Volilna enota Datum vložitve
Metka Zupan in skupina volivcev I 5. 10. 2018
Krajevna skupnost Ribno
Predlagatelj Volilna enota Datum vložitve
Vladimira Poljanec in skupina vilivcev IV Selo pri Bledu 10. 10. 2018
Alojz Janša in skupina volivcev II Koritno 10. 10. 2018
Ciril Urh in skupina volivcev III Bodešče 15. 10. 2018
Meri Poklukar in skupina volivcev I Ribno 16. 10. 2018
Tone Murn in skupina volivcev III Bodešče 16. 10. 2018
Nensy Nasiha Ferjan in skupina volivcev I Ribno 16. 10. 2018
Cvetko Šuligoj in skupina volivcev I Ribno 17. 10. 2018
Krajevna skupnost Zasip
Predlagatelj Volilna enota Datum vložitve
Stanislava Ogrin in skupina volivcev I 18. 10. 2018
Karel Sračnjek in skupina volivcev I 18. 10. 2018

SKLEP O PODALJŠANJU ROKA ZA VLOŽITEV KANDIDATUR ZA KRAJEVNO SKUPNOST BLED (II. in III. volilna enota) IN KRAJEVNO SKUPNOST BOHINJSKA BELA


Lokalne volitve 2014

lokalne14

8. 10. 2014

POROČILA O IZIDU NA LOKALNIH VOLITVAH V OBČINI BLED 2014

6. 10. 2014

22. 9. 2014

19. 9. 2014

20. 8. 2014

5. 8. 2014

22. 7. 2014

Pomembne povezave:

Kandidatura za župana

 

Kandidatura za občinski svet

 

Volilni odbori

Skip to content