Avtor: Bojana Lukan

Popolna zapora Partizanske ceste na Bledu

Popolna zapora Partizanske ceste na Bledu

Jutri, v soboto, 7. 5. 2016, bo zaradi sanacije napak na vozišču ponovno zaprt del Partizanske ceste na Bledu, in sicer od križišča s Prešernovo cesto do odcepa Ceste v Vintgar. Obvoz v Zasip in Podhom...

Javni razpis za podelitev koncesije za energetsko upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Občine Bled

Javni razpis za podelitev koncesije za energetsko upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Občine Bled

Vse potencialne vlagatelje obveščamo, da veljajo roki, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije, objavljene na spletni strani : https://www.e-bled.si/javni-razpisi/, kot sledi: Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 20.05.2016 do...

Zapora Partizanske ceste na Bledu – 16. april 2016

Zapora Partizanske ceste na Bledu – 16. april 2016

Z deli na Partizanski cesti bi morali končati že pretekli teden, vendar je dež naredil svoje, tako da bo nova zapora ceste to soboto. Dela bodo sicer potekala v petek in soboto, vendar bo...

Zapora ceste Bled – Soteska – 18. in 19. april 2016

Zapora ceste Bled – Soteska – 18. in 19. april 2016

Iz ponedeljka, 18. 4. 2016, na torek, 19. 4. 2016, je okoli 22:30 ure predviden prekop regionalne ceste Bled – Soteska, pri parkirišču penziona Mlino za vodovod in plin. V tem času bo cesta zaprta.

Javni razpis: DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI BLED ZA LETO 2016

Javni razpis: DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI BLED ZA LETO 2016

Razpisna dokumentacija 2016 – kmetijstvo Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo Ukrep 4 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne...

Javno naročilo male vrednosti: PRIPRAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE BLED

Javno naročilo male vrednosti: PRIPRAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE BLED

Razpisna dokumentacija OBR1-Ovojnica OBR2-Ponudba OBR3-Projektna naloga OBR4-Vzorec pogodbe OBR5-Menicna izjava s pooblastilom za izpolnitev OBR6-Izjava podizvajalca OBR7-Izjava podizvajalca – povezane druzbe OBR8-Garancija za dobro izvedbo posla OBR9-Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Javno naročilo: KOMUNALNA OPREMA PSO SELIŠE

Javno naročilo: KOMUNALNA OPREMA PSO SELIŠE

RAZPISNA DOKUMENTACIJA -KomunalnaOpremaPSOSelise2016 OBR 1 – Podatki o ponudnikuKomunalnaOpremaPSOSelise2016 OBR 2- Ponudba s popisom del KomunalnaOpremaPSOSelise2016 OBR 3 – Izjava o izpolnjevanju pogojevKomunalnaOpremaPSOSelise2016 OBR 3a – Izjava podizvajalcaKomunalnaOpremaPSOSelise2016 OBR 4 – Izjava o resničnosti...

Naročilo male vrednosti: ZAKLJUČNA DELA NA OBJEKTU KULTURNEGA DOMA BOHINJSKA BELA

Naročilo male vrednosti: ZAKLJUČNA DELA NA OBJEKTU KULTURNEGA DOMA BOHINJSKA BELA

Naročilo male vrednosti je bilo objavljeno na portalu JN pod št. NMV1365/2016 Razpisna dokumentacija PODEST ETAŽA PODEST PRITLIČJE Popis za razpis Kulturni dom Bohinjska Bela 10-3-2016 sheme vrat kulturni dom tlorisi – oznake vrat PRILOGE...

Javno naročilo: NAKUP IN MONTAŽA VRTLJIVE KRIŽNE ZAPORE Z AVTOMATSKO BLAGAJNO

Javno naročilo: NAKUP IN MONTAŽA VRTLJIVE KRIŽNE ZAPORE Z AVTOMATSKO BLAGAJNO

Javno naročilo: NAKUP IN MONTAŽA VRTLJIVE KRIŽNE ZAPORE Z AVTOMATSKO BLAGAJNO   Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil naročilo za nakup in montažo vrtljivih križnih zapor z avtomatsko blagajno za javna stranišča na...