Javni razpis za podelitev koncesije za energetsko upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Občine Bled

Vse potencialne vlagatelje obveščamo, da veljajo roki, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije, objavljene na spletni strani : https://www.e-bled.si/javni-razpisi/, kot sledi:

  • Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 20.05.2016 do 10.00 ure.
  • Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje do 27.05.2016.
  • Ogled lokacije objektov bo možen do vključno 20.05.2016. Zainteresirani vlagatelj se morajo najaviti vsaj dva delovna dneva pred želenim datumom ogleda, na podlagi česar se bosta dogovorila ura in zborno mesto za opravo ogleda.
  • Končni rok za oddajo vlog je dne 09.06.2016 do 10.00 ure.
  • Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu koncedenta, opredeljenem v poglavju 2.1 razpisne dokumentacije, dne 09.06.2016 ob 10.30 uri.

 

 

 

 

Morda ti bo všeč tudi...