Popolni zavesljaj

Sanacija brežine obale Blejskega jezera, obnova pomolov in vzpostavitev infrastrukture za vsebinsko nadgradnjo Male Zake

Občina Bled je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, ki ga je objavila Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana.

Splošni podatki o projektu:

NAZIV PROJEKTA Sanacija brežine obale Blejskega jezera, obnova pomolov in vzpostavitev infrastrukture za vsebinsko nadgradnjo Male Zake
SKRAJŠAN NAZIV PROJEKTA Popolni zavesljaj
NAMEN PROJEKTA –          trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture

–          izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov

CELOTNA  VREDNOST PROJEKTA (v EUR z DDV) 692.757,54 EUR
CELOTNA  VREDNOST PROJEKTA (v EUR brez DDV) 567.834,05 EUR
SKUPNA VREDNOST UPRAVIČNEIH STROŠKOV

(v EUR z DDV)

676.781,90 EUR
SKUPNA VREDNOST UPRAVIČNEIH STROŠKOV

(v EUR brez DDV)

554.739,27 EUR
VIŠINA SOFINANCIRANJA  IZ SKLADA NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST (V EUR) 350.000,00 EUR
PREDVIDEN ZAČETEK IZVAJANJA PROJEKTA (datum) 31. 5. 2023
PREDVIDEN ZAKLJUČEK PROJEKTA (datum) 31. 5. 2024
PREDVIDEN ČAS TRAJANJA PROJEKTA (v mesecih) 12

 

Vir financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

Namen in cilji projekta

Mala Zaka sodi med najbolj zanimive in obiskane točke na Bledu. Glede na družbeni in gospodarski pomen je to območje, kjer  poteka priljubljena pot okoli blejskega jezera, tu se poleti kopajo domačini in obiskovalci, od tu skozi celotno leto trenirajo veslači. Območje je poznano kot prizorišče številnih mednarodnih tekmovanj, npr. v veslanju (Svetovno prvenstvo v veslanju 2011) in zimskem plavanju (Svetovno prvenstvo v zimskem plavanju Bled 2020, 2023), na ravni države pa je poznano po prizorišču tekmovanj Triatlona Bled, Nočne 10ke, Blejskega kolesarskega festivala, …

Na  območju so se na obali jezera zaradi dotrajanosti obrežnega zavarovanja pojavile številne poškodbe in udorine. Le te predstavljajo nevarnost za obiskovalce pri dostopu do vode in za sprehajalce. Zaradi močnih zalednih tokov in valovanja jezerske vode v Blejskem jezeru, je obala na številnih odsekih spodkopana, obstoječa zavarovanja (oporni zidovi, oblice z lesenimi piloti, …) pa so dotrajana. Na 120 m dolgem odseku se načrtuje sanacija obstoječih obrežnih zavarovanj z izdelavo lesenih kašt in s klesanimi kamni na lesenih pilotih.

Območje ima dotrajane štiri lesene pomole. V slabem stanju so ograje, obenem se pogrešajo igrala oz. dodatni vadbeni elementi (kot npr. fitnes na prostem).

Ob vse večjem porastu individualnih športov, tudi supanja, Blejsko jezero pesti še invazivna tujerodna školjka trikotničarka. Za preprečevanje njenega širjenja je priporočljivo plovila in pripadajočo opremo pred vsakim vstopom v jezero in po vsakem izstopu natančno pregledati, še posebej morebitne zareze na trupu plovila in veslih. Odstraniti je treba blato, vodne rastline in školjke. Organizme se odstranjuje s pranjem z vročo vodo, najmanj 45 ° Celzija, plovilo in opremo pa je potem potrebno dobro osušiti.

Bistvo projekta je torej sanacija brežine obale Blejskega jezera, obnova pomolov in vzpostavitev infrastrukture za vsebinsko nadgradnjo Male Zake (perišče, fitnes na prostem, nove zasaditve) in s tem prispevati k razvoju urbane mobilnosti in varstvu okolja v Občini Bled.

Namen in cilj projekta je, da z vlaganji v obnovo infrastrukture in izgradnjo nove javne turistične infrastrukture ter s sočasno vpeljavo novih turističnih produktov želimo:

 • dvigniti kakovost turistične ponudbe,
 • dvigniti kakovost doživetij obiskovalcev,
 • spodbuditi potrošnjo pri obiskovalcih,
 • podaljšati turistično sezono tudi izven kopalne sezone in
 • dvigniti dodano vrednost v turizmu.

Obenem se s projektom želi prispevati tudi k izboljšanju pogojev za domačine, in sicer:

 • izboljšati kakovost bivanja domačega prebivalstva,
 • zagotoviti ustreznost, varnost in kakovost javne turistične infrastrukture.
 • spremeniti percepcijo domačinov do turizma na način, da domačini ponovno začutijo, da imajo lahko od turizma tudi koristi.

Predmet projekta:

 • zamenjava lesenih pomolov v veslaškem centru v Mali Zaki,
 • sanacija obale Blejskega jezera v veslaškem centru v Mali Zaki,
 • izgradnja perišča za plovila,
 • postavitev vadbenih elementov za fitnes na prostem,
 • menjava ograje z zasaditvijo

 

          

 

Skip to content