namere neposredna pogodba PRODAJA – od junij 2018 dalje