Izvzem iz javnega dobra – par.št. 477 k.o. Rečica

Skip to content