United states of Europe

Občina Bled je na razpisu evropskega programa “Evropa za državljane” pridobila nepovratna sredstva za mreženje z občino Subotica iz Srbije. Namen projekta je spodbujanje evropskega državljanstva in izboljšanja pogojev za civilno in demokratično sodelovanje na ravni EU, kar bomo dosegli z vključitvijo neposredne javnosti na predavanjih, delavnicah in debatnih krožkih, kjer bomo s pomočjo nevladnih organizacij in obiskom evropskega poslanca vzpodbujali aktivno državljanstvo in poudarili pomen medkulturnega sodelovanja. Preko panelov bomo orisali trenutno problematiko evroskepticizma, ki je posledica imigrantske krize. Občina Subotica se namreč nahaja na imigrantski balkanski poti in je še toliko bolj relavanten partner na tem področju. Tekom projekta bomo poudarili pomembnost formalnega in neformalnega izobraževanja za preprečitev radikalizacije, ki vodi v nasilen ekstremizem. V diskusiji se bomo dotaknili rezultatov predhodnih aktivnosti in začrtali boj proti stigmatizaciji imigrantov in poudarjali pomembnost spodbujanja medkulturnega dialoga in skupnega razumevanja EU. Ob koncu bomo preko delavnic in debat govorili o prihodnosti EU kot konfederaciji in zaključili projekt z delavnico, kako vidijo otroci prihodnost EU, v kateri bodo živeli. Dogodki se bodo odvijali med 12. in 13. aprilom 2018 v Hotelu Krim, Festivalni dvorani Bled in na Blejskem gradu.

Diskusija z evropskim poslancem Francem Bogovič: “EU kot svetovni akter”

Prikaz raznolikosti med Subotico in Bledom.

Obisk evropske komisarke za mobilnost in promet, Violete Bulc.

Zaključek konference na Blejskem gradu.

Program – United states of Europe

Izzivi migracij na Bledu in v Subotici – vabilo na dogodek

Videoklip dogodka – vir: Bled tv

More information about the project – english

Skip to content