GEMS – inteGration and Solidarity European Models for Sustainability

gems_banner_200x200Občina Bled se je kot članica konzorcija »Alpine Pearls« vključila v projekt GEMS – inteGration and Solidarity European Models for Sustainability, ki ga sofinancira EACEA iz programa Evropa za državljane. Otvoritvena slovesnost je potekala v Werfenwengu v Avstriji 24. in 25. septembra 2016. Projekt koordinira združenje »Alpine Pearls«, vanj pa so poleg Bleda vključene še občine iz Werfenwenga (Avstrija), Bad Reichenhalla (Nemčija), Forni di Sopra (Italija) in Moena (Italija). V naslednjih dveh letih se predvideva izpeljava petih mednarodnih dogodkov, ki spodbuja aktivno državljanstvo v obravnavanih skupnostih.

INFO_GEMS_Project

Več o projektu:

Skip to content