BeeAware!

Opis projekta:

Projekt BeeAware! želi alpske občine spodbuditi k sprejemanju ukrepov za varstvo in zaščito medonosnih in divjih čebel ter njihovega življenjskega okolja. Čebele so odvisne od neokrnjene biotske raznovrstnosti. Različnim vrstam čebel preživetje zagotavljajo različne rastline, raznovrstna gnezditvena območja in raznolika napajališča. Celovito varstvo čebel zatorej temelji na ohranjanju, izboljšanju in širjenju habitatov teh nepogrešljivih opraševalcev.

Na Bledu sodelujemo s Čebelarskim društvom Bled – Gorje, ki ravno v letu 2019 obeležuje 100-letnico. Nepovratna sredstva bomo izkoristili za ozaveščanje kmetov in sobodajalcev o pomenu ohranjanja življenjskega prostora za čebele, vse do sredine leta 2020 bomo organizirali delavnice in predavanja. Čebelarsko društvo bo izdalo zbornik ob 100-letnici svojega delovanja, razvijamo blagovno znamko Blejski med…

Trajanje projekta: 2018 – 2021

Partnerji: CIPRA International, Društvo Alpsko mesto leta, Omrežje občin “Povezanost v Alpah”

Ocena investicije – Bled: 15.800,00 EUR

Evropska sredstva – Bled: 11.800,00 EUR (680.000,00 EUR za celotno območje projektnih partnerjev)

Sofinancer: Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU)

Skip to content