Kmetijstvo

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-18/2022-13 – DGZR z dne 12. 8. 2022 bo občinska komisija za ocenjevanje škode, na kmetijskih pridelkih zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2022 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.

Oškodovanci dostavijo izpolnjene vloge na obrazcu št. 2 (priloga) do vključno petka 16.09.2022. Izpolnjeno vlogo lahko oddajo osebno v sprejemno pisarno občine Bled, po pošti na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled ali po elektronski pošti na naslov obcina@bled.si.

Po prejemu vloge bo občinska komisija opravila terenske oglede in ocenila škodo ter posredovala podatke na Upravo RS za zaščito in reševanje. O nadaljnjih postopkih bodo oškodovanci pravočasno obveščeni.

Skip to content