Javna parkirna
površina
Čas, v katerem se plačuje parkirnina Višina
parkirnine
Vrsta in
način parkiranja
P01 - TC Mercator 8:00 - 20:00 2 evra na uro - 1. ura brezplačno Časovno omejeno parkiranje - največ 2 uri
P03 - Zdraviliški park 8:00 - 20:00 2 evra na uro Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 2 uri
P04 - Ledena dvorana 8:00 - 20:00 2 evra na uro Območje časovno omejenega parkiranja - največ 4 ure
P05 - Pod Krimom 1 8:00 - 20:00 2 evra na uro Območje časovno omejenega parkiranja - največ 4 ure
P06 - Pod Krimom 2 8:00 - 20:00 2 evra na uro Območje časovno omejenega parkiranja - največ 4 ure
P07 - Pod Jelovico 8:00 - 20:00 2 evra na uro -
1. ura brezplačno
Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 2 uri
P08 - Grajska cesta 8:00 - 20:00 2 evra na uro -
1. ura brezplačno
Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 2 uri
P09 - TC Bled 1 8:00 - 20:00 2 evra na uro -
1. ura brezplačno
Območje časovno omejenega parkiranja - največ 2 uri
P10 - TC Bled 2 8:00 - 20:00 2 evra na uro -
1. ura brezplačno
Območje časovno omejenega parkiranja - največ 2 uri
P11 - Blejski grad 8:00 - 17:00 1 evro na uro Časovno neomejeno parkiranje
P13 - Mala Zaka 8:00 - 20:00 2 evra na uro Časovno neomejeno parkiranje
P14 - Osnovna šola 8:00 - 20:00 1 evro na uro Časovno neomejeno parkiranje
P15 - Vrtec 8:00 - 20:00 1 evro na uro Časovno neomejeno parkiranje