Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Seznanjamo vas z objavo Okrožnega sodišča v Kranju v Uradnem listu RS št. 79/2015 z dne 23.10.2015 in vas pozivamo, da podate predloge za kandidate za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju.

Občina Bled ima glede na število prebivalcev pravico predlagati 4 sodnike porotnike, od tega enega za mladoletniške prestopke.

Po določilu 1. odstavka 45. člena Zakona o sodiščih politične stranke ne morejo neposredno predlagati kandidatov za sodnike porotnike.

 

V kolikor želite, da predlog posreduje predstavniški organ občine, vas prosimo, da svoje predloge posredujete na Občino Bled in sicer bodisi v vložišče občine (osebno ali po klasični pošti) ali preko epošte na naslov obcina@bled.si.

Prijave morajo na občino Bled prispeti do vključno dne 9.11.2015.

Predlogu priložite izpolnjeno ter podpisano Izjavo kandidata/kandidatke za sodnika/co porotnico ter kopijo potrdila o državljanstvu ter mnenje predlagatelja o kandidatu.

 

Vsa dodatna pojasnila dobite pri Aleksandra Žumer (aleksandra.zumer@bled.si), tel. št. 04/575 01 18.

 

Morda ti bo všeč tudi...