Podjetništvo v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled

Medgeneracijskem centru Vezenine Bled bomo v sodelovanju z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske ter Območno obrtno-podjetniško zbornico Radovljica začeli s spodbujanjem podjetništva v lokalnem okolju.

V sklopu projekta PODJETNIŠKA KAVICA (RAGOR), se posebno pozornost posveča podjetniškemu usposabljanju ter spodbujanju podjetništva in poklicnega uveljavljanja na območju Zgornje Gorenjske. Z zagotavljanjem novih znanj in izkušenj se udeležencem pomaga do boljših položajev na trgu dela ter k uspešnejšemu poslovanju njihovih podjetij. Delavnice pokrivajo področja marketinga, prodaje, digitalizacije, računalniške pismenosti, promocije zdravja na delovnem mestu ter osebnostne rasti na poslovnem področju.

DELAVNICE IN PREDAVANJA PROJEKTA PODJETNIŠKA KAVICA NA BLEDU:

 • četrtek, 16. 3. 2023, od 16:00 do 18:45: Pisana preslica (dr. Marijeta Kobentič) – Ne dovolite si izginiti v plamenih izgorelosti
 • četrtek, 6. 4. 2023, od 18:00 do 20:00: Urška Ahac – Uspešno sodelovanje z vplivneži
 • četrtek, 4. 5. 2023 od 18:00 do 20:00: Google ads
 • četrtek, 1. 6. 2023, od 18:00 do 20:00: Inštitut za produktivnost (dr. Klemen Podjed) – Delavnica Trening podjetniškega razmišljanja
 • četrtek, 14. 9. 2023, od 18:00 do 20:00: EGOFORMA (mag. Franka Bertoncelj) – Interaktivno izobraževanje Javno nastopanje in prezentiranje

Projekt v letu 2023 sofinancirajo Občina Bled, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora in Občina Radovljica. Za občane iz teh občin je udeležba brezplačna.

 

Namen projekta USTVARJALNI PODJETNIK (RAGOR) je pomagati lokalnim ustvarjalcem pri prvih korakih na poti podjetništva. S seznanitvijo in ureditvijo ustreznih statusov, organiziranjem delavnic ter z omogočanjem prodaje se sodelujočim ustvarjalcem pomaga k večji prepoznavnosti, pridobitvi novih znanj ter možnostim novih zaslužkov. Skupaj hobije spreminjajo v poslovne priložnosti ter skupaj z ustvarjalci iščejo priložnosti za dodatne zaslužke in lažje premagovanje kriznih obdobij. S projektom skrbijo tudi za ohranjanje in promocijo lokalnih izdelkov ter tradicionalnih obrti.

DELAVNICE PROJEKTA USTVARJALNI PODJETNIK NA BLEDU:

 • četrtek, 30. 3. 2023, od 17:00 do 18:45: Sandra Auer – TikTok
 • Uporaba Canve za pripravo objav za družbena omrežja.
 • Fotografska delavnica za družbena omrežja – kako s telefonom narediti foto in video materiale.
 • Priprava kreativnih vsebin (grafično oblikovanje, snemanje videa, fotografija).

Projekt v letu 2023 sofinancirajo Občina Bled, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora in Občina Radovljica. Za občane iz teh občin je udeležba brezplačna.

 

V Medgeneracijskem centru Vezenine Bled bo vsako prvo sredo v mesecu (in sicer 6. 9.2023, 4. 10. 2023, 8. 11. 2023 in 6. 12. 2023) med 8:00 in 11:00 uro delovala tudi SLOVENSKA POSLOVNA TOČKA (SPOT). Namen SPOT točke je podjetnikom približali dostop do brezplačnih registracij, sprememb in svetovanj s področja podjetništva. Predstavnica Območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica bo brezplačno svetovala bodočim in sedanjim podjetnikom Občine Bled in izvajala postopke SPOT za potrebe občanov. Za obisk v Medgeneracijskem centru Bled se je obvezno predhodno najaviti Petri Ambrožič na telefonsko številko 041 443 222.

Možni postopki, ki se lahko izvajajo na SPOT so:

 • pri družbah z omejeno odgovornostjo (d.o.o.): splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o., predlog za vpis nameravane firme, predlog za vpis enostavne spremembe pri d.o.o., predlog za vpis spremembe samo v PRS, Predlog za vpis poslovne enote, predlog za spremembo pri poslovni enoti,  predlog za izbris poslovne enote, davčni podatki, zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2), prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1), prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3), odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2), prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12), odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12), izdaja obrtnega dovoljenja (OZS), podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih na portalu SPOT ter svetovanja v zvezi z naštetimi postopki.
 • pri samostojnih podjetnikih (s.p.): prijava za vpis samostojnega podjetnika, sprememba samostojnega podjetnika, izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS, oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika, zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2), prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1), prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3), odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2), prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12), odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12), izdaja obrtnega dovoljenja (OZS), podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih na portalu SPOT ter svetovanja v zvezi z naštetimi postopki.
 • pri drugih organizacijah: podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih na portalu SPOT.

 

Skip to content