Obvestila – prostor

20.7.2023

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanju GZ-1) predvideva, da bodo Občine s 1. januarjem 2024 evidentirale prijave začetka novogradenj enostavnih objektov, ki so stavbe. Zaenkrat zaradi vzpostavitve sistema eGraditev  teh možnosti še ni, zato tovrstnih storitev ne izvajamo. Obveščamo vas, da Občina Bled na podlagi 156. člena v povezavi s 6. členom GZ-1 do nadaljnjega oz. do vzpostavitve sistema eGraditev ne evidentira prijave začetka novogradenj enostavnih stavb, kot to določa 9. člen GZ-1. Kot predpisuje GZ-1 se sistem eGraditev v okviru prostorskega informacijskega sistema in s tem tudi evidentiranje prijave začetka novogradenj enostavnih stavb vzpostavi 1. januarja 2024.

Gradbeni zakon (GZ-1) je dostopen na naslednji povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8244.

Služba za prostor

 

8.5.2023

Kaj sledi po zaključku javne razgrnitve SD4 OPN?

30.04.2023 se je zaključila javna razgrnitev Četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Bled (s kratico: SD4 OPN Bled). Vsem, ki ste si dokument ogledali, ga preučili, nanj pripominjali in podajali predloge za izboljšave se iskreno zahvaljujemo. Občina Bled beleži veliko število pripomb na javno razgrnitev, kar kaže na zanimanje za skladen prostorski razvoj.

Kot pojasnjeno na javni obravnavi in kot izhaja iz povzetka za javnost, razganjenega gradiva (https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2022/12/36_pov_jav_web.pdf ), je naslednja faza postopka, ki teče tako, kot nalaga področni predpis, STALIŠČA DO PRIPOMB. V stališčih se Občina opredeli do vseh pripomb in predlogov danih v roku, na javni razgrnitvi. Pomeni, da Občina ne odgovarja osebno vsakemu posamezniku, pač pa odgovor, kot govori zakon, pripravi v sklopu stališč do pripomb, jih anonimizira in dokument javno objavi.

Občina je zakonsko vezana le k obravnavi vseh pripomb, ne pa, sprejem oz. pozitivno stališče do vseh prispelih pripomb in predlogov javnosti.

Hvala ker soustvarjate odličnost Bleda.

Služba za prostor Občine Bled

 

13.4.20223

Služba za prostor Občine Bled, v času javne razgrnitve prostorskega akta, pogosto beleži vprašanje: Kdaj bom dobil odgovor na pripombo na javno razgrnitev SD4 OPN?

Kot pojasnjeno na javni obravnavi in kot izhaja iz povzetka za javnost, razganjenega gradiva (https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2022/12/36_pov_jav_web.pdf ), je naslednja faza postopka, ki teče tako, kot nalaga področni predpis, STALIŠČA DO PRIPOMB. V stališčih se Občina opredeli do vseh pripomb in predlogov danih na javni razgrnitvi.

Pomeni, da Občina nikomur ne odgovarja osebno, pač pa odgovor, kot govori zakon, pripravi v sklopu stališč do pripomb, ki jih javno objavi; občina se opredeli do vseh pravočasno in pravilno prispelih pripomb in do njih zavzame stališče. Za pripravo dokumenta Stališča do pripomb, področni predpis ne predvideva roka.

Občina je zakonsko vezana le na obravnavo vseh pripomb, ne pa tudi na sprejem oz. pozitivno stališče do vseh prispelih pripomb in predlogov javnosti. Naslednja faza postopka, to je faza Stališč do pripomb se začne, ko se faza javne razgrnitve zaključi.

Služba za prostor Občine Bled

 

Skip to content