MOJ KRAJ MOJ PROJEKT 2023

Izbrani projekti, o katerih so glasovali občani in občanke:

  1. Otroško igrišče (50.000 EUR). Predvideva se ureditev otroškega igrišča s sodobnimi igrali v okviru Športnega parka Bledec.
  2. Zunanji vadbeni park za vse generacije (20.000 EUR). Vadbeni park za vse generacije bi vzpostavili ob Športnem parku Bledec. Za to območje se trenutno pridobiva gradbeno dovoljenje.
  3. Betonske mize za namizni tenis (10.000 EUR). Investicija predvideva ureditev manjšega območja in postavitev dveh betonskih miz za namizni tenis v Športnem parku Bledec, ki bi bile tekom celega leta prosto dostopne vsem.
  4. Ureditev parka Kapnk ob Jezernici (50.000 EUR). Predlog predvideva pripravo projektne dokumentacije vključno s pridobitvijo soglasij oz. mnenj, krajinsko ureditev območja s čiščenjem struge potoka, sprehajano potjo in urbano opremo, parka Kapnk, ki se razteza ob Jezernici.
  5. Zasaditev drevoreda (30.000 EUR). Drevored bi zasadili na površinah, ki bi omogočali prijetnejše sprehode in kolesarjenje v poletni vročini, tam, kjer bi lastniki zemljišč to dopustili. Projekt obsega usklajevanje z lastniki zemljišč, pripravo krajinske zasnove in zasaditev

 

Izglasovan je bil projekt ureditve otroškega igrišča v okviru Športnega parka Bledec.

Skip to content