MOJ KRAJ, MOJ PROJEKT 2022

Izbrani projekti, o katerih so glasovali občani in občanke:

  1. Ureditev dostopa iz Trgovskega centra Bled do Hotela Rikli in Kompas tudi gibalno oviranim (5.000 EUR). Predvideva se preureditev obstoječega stopnišča med Ljubljansko cesto (parkiriščem Trgovskega centra Bled) in Cankarjevo cesto ob vzhodni stranici Hotela Kompas. Obstoječe dolge nizke stopnice se preuredijo v klančino.
  2. Ureditev raztrosnega prostora na pokopališču Bled (5.000 EUR). V prvi fazi je predvidena priprava krajinske ureditve, v nadaljevanju pa ureditev raztrosnega prostora v skladu z načrtom krajinske ureditve.
  3. Zaključek Zagoriške ceste (8.500 EUR). Projekt predvideva asfaltiranje neugledne povezave namenjene le pešcem in kolesarjem Zagoriške ceste z Ribensko cesto ob križišču z Ljubljansko cesto. Postavili bi še nekaj ovir za preprečevanje dostopa z avti.
  4. Postavitev pumptracka oz. koloparka (50.000 EUR). Postavitev premičnega pumptracka ob vhodu v Športni park Bledec z ureditvijo okolice.
  5. Ureditev javne razsvetljave mešane površine za pešce in kolesarje ob severni razbremenilni cesti – 1. faza (38.000 EUR). Postavitev svetilk javne razsvetljave in potrebnih elektro vodov od križišča severne razbremenilne ceste s Seliško cesto do semaforiziranega križišča na Buču skupaj z asfaltiranim odsekom do kapelice na Poljski poti.
  6. Ureditev javne razsvetljave mešane površine za pešce in kolesarje ob severni razbremenilni cesti – 2. faza (38.000 EUR). Postavitev svetilk javne razsvetljave in potrebnih elektro vodov od semaforiziranega križišča na Buču mimo Športnega parka Bled do križišča s Kolodvorsko cesto.

 

Izglasovan je bil projekt postavitve pumptracka oz. koloparka. 

 

Skip to content