Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Bled za leto 2016 – podpora delovanju društev

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Bled je namenjen za ukrep 8: podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Upravičenci do pomoči so društva in njihova združenja, ki so registrirana in delujejo na območju občine Bled na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Rok za predložitev vlog je 21. 10. 2016.

Morda ti bo všeč tudi...