Javni razpis: »Ureditev cestne in druge komunalne infrastrukture na odsekih občinskih cest«

FAZA 1: Komunalna ureditev na območju Cankarjeve ceste

Dopolnjena dokumentacija – 1. faza:

FAZA 2: Prenova Hrastove ulice sočasno z obnovo komunalne infrastrukture

FAZA 3: Rekonstrukcija odseka cesta Zasip – Dobje

FAZA 4: Izvedba opornih zidov na občinski cesti JP 512 841 in JP 512 851 Sebenje

 

 

 

Morda ti bo všeč tudi...