9. Sprejem Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bled